шпаргалка

Бюджетна система України. Караєдзіна

[ Назад ]

Ст. 2 БК України:

5) бюджетна система України - сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права;Стаття 5. Структура бюджетної системи України1. Бюджетна система України складається з державного бюджету та місцевих бюджетів.

2. Бюджетами місцевого самоврядування визнаються бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань.

3. Місцевими бюджетами визнаються бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах та бюджети місцевого самоврядування.ВАЖЛИВО:

Зведений бюджет - сукупністю показників бюджетів, що використовуються для аналізу і прогнозування економічного і соціального розвитку держави.

Зведений бюджет України включає показники Державного бюджету України, зведеного бюджету Автономної Республіки Крим та зведених бюджетів областей та міст Києва і Севастополя.

Далі всі зведені бюджети включають за аналогією зведені бюджети одиниць нижчого рівня.ПРИНЦИПИ БС України

Єдності БС (єдина правова база, грошова система, бюджетна класифікація і т.д.)

Збалансованості (витрати відповідають надходженням)

Самостійності (держ. бюджет і місцеві бюджети є самостійними, відповідні джерела надходжень)

Повноти (включаються ВСІ надходження та видатки)

Обґрунтованості (ґрунтується на реалістичних економічних показниках)

Ефективності (досягнення цілей)

Субсидіарності (розподіл коштів між бюджетами ґрунт. На максимальному наближенні надання суспільних послуг до їх безпосереднього споживача)

Цільового використання

Справедливості і неупередженості

Публічності та прозорості

Відповідальності учасників БПОдним із заходів, що забезпечують єдність бюджетної системи країни, є бюджетна класифікація.

БЮДЖЕТНА КЛАСИФІКАЦІЯ:

застосовується для здійснення контролю за фінансовою діяльністю органів державної влади, органів влади АРК, органів МС, інших розпорядників бюджетних коштів, проведення необхідного аналізу в розрізі доходів, видатків, забезпечення загальнодержавної і міжнародної порівнянності бюджетних показників.Бюджетна класифікація має такі складові частини:

1) класифікація доходів бюджету;

2) класифікація видатків (в тому числі кредитування за вирахуванням погашення) бюджету;

3) класифікація фінансування бюджету;

4) класифікація боргу.

Доходи бюджету: податкові надходження, неподаткові надходження, доходи від операцій з капіталом, трансферти

Видатки класифікують за Функціями, економічною характеристикою операцій, ознакою головного розпорядника (відомча класиф.), за бюджетними програмами

Класиф. Фінансування: за типом кредитора (внутрішні, зовнішні), за типом боргового зобов’язання (облігації, тощо)

Класифікація боргу: є аналогічними з класифікацією фінансування бюджету і взаємопов'язані з ним. Якщо класифікація боргу за типом кредитора визначає зовнішнє або внутрішнє джерело, то за типом боргового зобов'язання розрізняють заборгованості залежно від терміну розміщення фінансового зобов'язання - довгострокові (від 5 до 10 років), середньострокові (від 1 до 5 років) та короткострокові (до одного року).Бюджетний процес в Україні.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |