шпаргалка

Поняття і зміст бюджетного процесу. Москалюк

[ Назад ]

бюджетний процес - регламентована нормами права діяльність державних органів зі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджету та складання, розгляду, затвердження звіту про його виконання

Бюджетний кодекс виділяє чотири стадії бюджетного процесу:

1) складання проектів бюджетів;

2) розгляд та прийняття Закону про Державний бюджет України, рішень про місцеві бюджети;

3) виконання бюджету, у тому числі у разі необхідності внесення змін до Закону про Державний бюджет України, рішення про місцеві бюджети;

4) підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього.

На всіх стадіях бюджетного процесу здійснюється фінансовий контроль і аудит та оцінка ефективності використання бюджетних коштівКозленко:

Бюджетний процес - регламентована нормами права діяльність, пов'язана із складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему України. (ст. 2 БК).

Бюджетний процес (Л.К.Воронова) – форма здійснення матеріальних бюджетних прав, які надані учасникам бюджетного процесу законодавством.

N.B. Бюджетний процес ширше ніж процес прийняття закону про бюджет.

Етапи бюджетного процесу:

складання проектів бюджетів – (Державний бюджет) Повноваженнями щодо складання проекту бюджету наділені головні розпорядники бюджетних коштів, Мінфін України, Національний банк України, КМУ, ВРУ (аналізують запити, готує проект бюджету – Мінфін, НБУ – проект основних засад грошово-кредитної політики, проект кошторису доходів та видатків НБУ); (Місцеві бюджети) Міністерство фінансів України доводить Раді міністрів АРК, МДА та виконавчим органам відповідних рад особливості складання розрахунків до проектів бюджетів на наступний бюджетний період. Після ухвалення ЗУ «Про держ. бюджет» КМУ в тижневий строк надсилає Раді міністрів АРК, МДА, виконавчим органам відповідних рад інфу необхідну для готування проекту місцевого бюджету.

розгляд та прийняття закону (рішення) про державний (місцевий) бюджет;

Державний бюджет

Верховна Рада України приймає проект закону про Державний бюджет України у першому читанні не пізніше 20 жовтня (25 жовтня, якщо проект бюджету був прийнятий до розгляду після повторного подання Кабінетом Міністрів України) року, що передує плановому.

Друге читання проекту закону про Державний бюджет України завершується не пізніше 20 листопада року, що передує плановому.

Закон про Державний бюджет України приймається Верховною Радою України до 1 грудня року, що передує плановому.

Місцевий бюджет

Через два тижня після прийняття ЗУ «Про держ. бюджет» всі місцеві бюджети мають бути затверджені відповідними органами (ВР АРК, обласні, міські ради).

виконання бюджету (внесення змін до державного бюджету);

підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету та прийняття рішень щодо цього.

Фінансовий контроль здійснюється на кожному етапі бюджетного процесу. На кожній стадії бюджетного процесу вирішуються питання, які в інший час вирішені бути не можуть.

Бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему, становить один календарний рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року.

Неприйняття Верховною Радою України закону про Державний бюджет України до 1 січня не є підставою для встановлення іншого бюджетного періоду.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |