шпаргалка

Поняття та види державних цільових фондів. Мельник

[ Назад ]

Державні цільові фонди — форма утворення, розподілу і використання грошових коштів, особлива ланка фінансової системи. Їх створюють з метою акумуляції та використання коштів на строго визначені публічні цілі, що мають значення для усієї держави, зокрема на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Фонди мають цільове призначення, яке втілюється як у чітко визначених джерелах їх утворення, так і в напрямках можливого використання коштів. Державні цільові фонди є однією з ланок загальнодержавних фінансів, порядок їх формування та витрачання регламентується законодавчими актами.

Ознаки притаманні Державним цільовим позабюджетним фондам коштів:

- Створюють відповідного до закону або на підставі нормативного акта, виданого на виконання вимог закону;

- Формують за рахунок визначених правовими актами обов’язкових платежів юридичних і фізичних осіб;

- Мають конкретне цільове призначення

- Створюють з метою цілеспрямованого, оперативного й ефективного використання їхніх коштів для фінансування пріоритетних публічних цілей, що мають значення для усієї держави.

Ознаки, що об’єднують усі фонди:

1. Цільове при значення; 2. Джерела формування; 3.Напрями використання

Державні цільові фонди можуть утворюватися:

— шляхом відокремлення із державного бюджету окремих видатків, що мають велике значення,

— або формуванням спеціальних фондів із самостійними джерелами доходів.

Джерелом державних цільових фондів завжди є національний дохід країни. А мобілізація коштів здійснюється через:

—спеціальні збори (дуже часто обов'язкові);

—добровільні внески і пожертвування;

—позики;

—кредити;

—направлення коштів із бюджету.

В залежності від рівня, на якому утворюються спеціальні фонди, вони можуть бути:

—державними;

—місцевими.

В залежності від напрямків використання існують фонди:

—економічні;

—соціальні;

—науково-дослідні;

—страхові;

— міждержавні та інші.

Основне призначення фондів – соціальний захист населення

В Україні існують такі фонди:

6. Пенсійний фонд

7. Фонд соціального страхування від нещасних випадків га виробництві та професійних захворювань

8. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

9. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

10. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань

11. Фонд для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

12. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб – (щодо віднесення цього фонду до державних цільових існують суперечності, щодо того чи відноситься це до соц. Захисту)КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |