шпаргалка

Правове регулювання справляння та використання збору на обов’язкове пенсійне страхування. Бабко

[ Назад ]

Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування сплачується відповідно до Закону України від 26 червня 1997 р. «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування»

Об’єктом оподаткування є суми витратна оплату праці, оподатковувані доходу, одержані від різних видів роботи застрахованих осіб.

Отже, при визначенні об’єкта збору до Пенсійного фонду існує певний взаємозв’язок прибуткового податку і пенсійного збору, тобто, якщо не існує об’єкта оподаткування відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України «Про прибутковий податок із громадян», — немає і пенсійного збору. Крім того, існує Перелік видів оплати праці й інших видів виплат, на які не нараховується збір на обов’язкове державне пенсійне страхування і які не враховуються при обчисленні середньомісячної заробітної плати для призначення пенсій, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України

Розміри внесків на пенсійне страхування встановлюється диференційовано залежно від платника Верховною Радою.

для суб’єктів підприємницької діяльності різних форм власності, їх об’єднань, бюджетних, громадських та інших ус¬танов і організацій, їх філій, об’єднань громадян та інших юри¬дичних осіб, а також фізичних осіб — суб’єктів підприємниць¬кої діяльності, що використовують працю найманих робітників — 32 відсотки від об’єкта оподаткування;

з фізичних осіб, що працюють на умовах трудового дого¬вору (контракту), і з фізичних осіб, що виконують роботи (по¬слуги) відповідно до цивільно-правових договорів, — у розмірі 1 відсотка від сукупного оподаткованого доходу, обчисленого відповідно до Декрету Кабінету Міністрів «Про прибутковий податок з громадян», якщо такий доход не перевищує 150 грн., і 2 відсотків — якщо такий доход перевищує 150 грн.;

з юридичних і фізичних осіб, що здійснюють операції з купівлі-продажу валюти, збір до Пенсійного фонду справляється із суми операцій з купівлі-продажу валюти у розмірі 1 відсотка;

із суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють торгівлю ювелірними виробами з золота (крім обручок, гладко-шлифованих і з алмазною обробкою), платини і дорогоцін¬ного каміння, — в розмірі 5 відсотків від вартості реалізова¬них ювелірних виробів;

з юридичних і фізичних осіб, що відчужують легкові ав¬томобілі (крім тих, якими забезпечуються інваліди і які пере¬ходять у власність у спадщину), — 3 відсотки від вартості лег¬кового автомобіля тощо.

Обчислення і сплата цього платежу здійснюються відповідно до Порядку сплати збору на обов’язкове пенсійне страху¬вання з окремих видів господарських операцій, а також Інструкції про порядок розрахунку і сплати підприємствами, установами, організаціями і громадянами збору на обов’язкове пенсійне страхування. Зокрема, платники зобов’язані щомісяця надавати розрахунок зобов’язань зі сплати збору на обов’язкове державне страхування.

Зазначимо, що у разі нестачі у платників збору коштів на оплату праці і сплату збору в повному обсязі, видача коштів на оплату праці та сплата збору здійснюються в пропорційних розмірах

Кошти Пенсійного фонду використовуються на:

- Виплату пенсій

- Надання соціальних послуг

- Фінансування адмін.. витрат, пов’язаних із функціонуванням Пенсійного фонду

- Оплату послуг, пов’язаних із доставкою пенсій

- Формування резерву коштів Пенсійного фонду.

Правове регулювання погашення платниками податків заборгованості перед бюджетами та державними цільовими фондамиКАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |