шпаргалка

Правові засади державного регулювання банківської діяльності. Мозгова

[ Назад ]

Банк.д-ть – операції із залучення, розміщення гр.коштів, ведення рахунків та зд-ння розрахунків.

Банк.рег-ння – ств-ння системи норм, що рег.банк.д-ть, визначають загальні принципи банківської

діяльності, порядок здійснення банківського нагляду, відповідальність за порушення банківського законодавства. (ст.1 ЗУ Про НБУ)

Банк.нагляд – с-ма контролю та акт.дій НБУ, спрям.на забезп-я дотрим-я банками зак-ва У та встановлених нормативів (з метою забезпечення стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників та кредиторів банку)

Банк. контроль – цілісне безперервне відстеження зд-я банками їх д-ті відповідно до НПАктів.ПОРІВНЯЙ: Банк.рег-ння та рег-ння банк.д-ті.

Рег-я б.д-ті - відповідна пр.база, що рег.функц-ння банків.

Б.рег-ння - ств-я с-ми норм, що визначають принципи б.д-ті, зд-я б.нагляду, відп-ть за поруш-я б.зак-ва.Дрег-ння здійснює НБУ. Ст.66 ЗУ Про банки та б.д-ть. – 2 форми Дрег-ння:

І. Адміністративне регулювання:

1) реєстрація банків і ліцензування їх діяльності;

2) встановлення вимог та обмежень щодо діяльності банків;

3) застосування санкцій адміністративного чи фінансового

характеру;

4) нагляд за діяльністю банків;

5) надання рекомендацій щодо діяльності банків.

II. Індикативне регулювання:

1) встановлення обов'язкових економічних нормативів;

2) визначення норм обов'язкових резервів для банків;

3) встановлення норм відрахувань до резервів на покриття

ризиків від активних банківських операцій;

4) визначення процентної політики;

5) рефінансування банків; (надання їм кредитів)

6) кореспондентських відносин; (це ті, що передбач.взаємні зобов*язання)

7) управління золотовалютними резервами, включаючи валютні

інтервенції;

8) операцій з цінними паперами на відкритому ринку;

9) імпорту та експорту капіталу.Банк.нагляд

Мета: стабільність банківської системи та захист інтересів вкладників і кредиторів банку.

Охоплює: всі банки, їх підрозділи, афілійованих та споріднених осіб банків на

території України та за кордоном, установи іноземних банків в

Україні.

При здійсненні банківського нагляду Національний банк України має право:

вимагати від банків та їх керівників усунення порушень банківського законодавства

виконання нормативно-правових актів Національного банку України

запровадити особливий режим контролю за діяльністю банку та призначити куратора банку.

під час здійснення процедури тимчасової адміністрації банку або особливого режиму

контролю за діяльністю банку - заборонити банку використовувати для розрахунків прямі кореспондентські рахунки та/або вимагати від банку проведення розрахунків виключно через консолідований кореспондентський

рахунок.

Національний банк України застосовує заходи впливу за порушення вимог законодавства щодо банківської діяльності.

У разі розгляду Національним банком України питань щодо застосування заходів впливу до конкретного банку для надання пояснень запрошується голова правління (ради директорів) або голова спостережної ради цього банку.В 74р. центральними банками деяких Д-в ств. Комітет б.нагляду. (В місті Бази). Базиський комітет б.нагляду – принципи:

- Жодна б.с-ма не має бути поза б.наглядом

Нагляд має бути надійним.Принципи ефективного б.нагляду:

- Мета – зменшення ризику витрат для вкладників і підтримка довіри до фін-б.с-ми.

- Органи нагляду мають сприяти б.дисципліні

Сприяння прозорості

Операційна незалежність та повноваження для застос-я певн.заходів

Органи нагляду мають розуміти природу б.операцій

Оцінка рівня ризику окр.банків

Впевненість в ресурсах банку для взяття ризикуКомітет сформував 25 принципів нагляду за банк.д-тю.

1 - Попередні умови еф.б.нагляду

2-5 – ліценз-я і структура нагляду

6-15 – пруденційні правила і вимоги

16 – 20 – методи поточного б.нагляду

21 – вимоги щодо інфи (пересвідчитись, що банк надає достовірну звітність)

22 – оф.повнов-я наглядових органів

23 – 25 – транскордонні б.операції (нагляд за операціями в міжн.плані, контакти наглядових органів з н.орг.ін.Д-в)Євр.директиви щодо питань б.рег-я – Директива 12 ЄС щодо започ-я і подальш.д-ті б.установ, Директиви про річні звіти.

________Використані джерела за юр.силою:

лекція п.Кравченко

ЗУ Про банки і б.д-ть, Про НБУКАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |