шпаргалка

Правове положення Національного банку України. Ткаченко

[ Назад ]

Національний банк України (далі - Національний банк) є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України, Законом «Про НБУ» (далі – Закон) та іншими законами України (наприклад, «Про банки і банківську діяльність).

НБУ має подвійну правову природу. По-перше, це орган державного управління, який має широкі повноваження у грошово-кредитній системі України, і по-друге, юридична особа, яка має право укладати цивільно-правові договори з державою та комерційними банками.

Функції – визначаються ст. 7 Закону – забезпечення стабільності гривні, сприяння стабільності банківської системи, емісія гривні, банківське регулювання та нагляд, веде держ. Реєстр банків, представляє інтереси України в центральних банках іноземних держав, визначає систему, порядок і форми платежів, видає кредити банкам тощо.

Одержання прибутку – не є метою діяльності НБУ (ст. 5 Закону).

НБУ не відповідає за зобов’язаннями держави, а держава за зобов’язаннями НБУ.

Керівні органи – Рада НБУ, Правління НБУ. Раду НБУ формує Президент і ВРУ (по 7 чоловік зі спеціальною освітою та досвідом на 7 років). Голова НБУ призначається Президентом за поданням ВРУ. Рада НБУ розробляє Основні засади грошово-кредитної політики, затверджує Регламент Ради НБУ, затверджує кошторис доходів та витрат НБУ, вносить рекомендації КМУ стосовно впливу політики державних запозичень та податкової політики на стан грошово-кредитної сфери України. Правління НБУ очолює голова НБУ, а склад визначає Рада НБУ за поданням Голови.Правління НБУ приймає рішення про емісію валюти України та вилучення з обігу банкнот і монет, зміну процентних ставок Національного банку, формування резервів та покриття фінансових ризиків НБУ, щодо мінімального розміру золотовалютних резервів НБУ, умови допуску іноземного капіталу до банківської системи України, визначає організаційні основи та структуру НБУ, видає нормативно-правові акти НБУ. Рада НБУ не має права втручатися в оперативну діяльність Правління НБУ; вона має право відкладального вето щодо рішень Правління.

НБУ видає нормативно-правові акти з питань, віднесених до його компетенції, які є обов’язковими для ОМС, банків,установ, підприємств, фізичних осіб.

До системи НБУ входять центральний апарат, філії (територіальні управління), розрахункові палати, Банкнотно-монетний двір, фабрика банкнотного паперу, Державна скарбниця України, Центральне сховище, спеціалізовані підприємства, банківські навчальні заклади й інші структурні одиниці і підрозділи, необхідні для забезпечення діяльності Національного банку (вертикальне підпорядкування).КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |