шпаргалка

Види банківських операцій. Чернеюте

[ Назад ]

- За економічним характером: Депозитні

Емісійні (випуск грошей)

Касові (прийом і видача готівки)

Розрахункові(пов’язані з рухом коштів)

Інвестиційні(вкладання банками коштів в

інвестиційні проекти)

Валютні ( готівкові і безготівкові розрахунки

і кредитування в іноземній валюті)

Операції з цінними паперами- За економічним змістом: Посередницькі (факторинг, лізинг)

Консультаційні (з приводу здійснення своїх

банківських операцій чи вкладів клієнта)- За суб’єктом одержання: Операції для ю.о.

Операції для ф.о.- За способом відображення у фінансовому обліку: Балансові(балансові

рахунки-ведеться облік всіх операцій)

Позабалансові

- За способом відображення у фінансовому обліку: Активні( вкладання коштів)

Пасивні(залучення ресурсів)КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |