шпаргалка

Операції банків з векселями. Марущак

[ Назад ]

Визначаються Положенням про операції банків з векселями Затверджено Постановою Правління НБУ 28 травня 1999 року

NB.вексель - безумовне грошове зобов'язання, за яким одна особа зобов'язана сплатити іншій визначену суму коштів у визначений строк, правовий статус якого регулюється законодавством про вексельний обіг;

Види: простий і переказний

векселедавець - особа, яка видала вексель;

векселедержатель - особа, яка володіє векселем на підставі чинного законодавстваБанки можуть здійснювати такі операції з векселями:

1) Кредитні - операції, що супроводжуються наданням або залученням грошових коштів проти векселів або під забезпечення векселями.

Кредитні операції поділяються на:

- активні: (врахування векселів- кредитна операція, що полягає у придбанні векселя виключно банком до настання строку платежу за; надання кредитів під заставу векселів)

- пасивні - рефінансування кредитних активних, гарантійних і розрахункових операцій:

(переврахування придбаних векселів; одержання кредитів під заставу векселів)2) Торговельні - операції з вкладення або залучення грошових коштів під векселі.

Торговельні операції поділяються на:

- активні:(купівля векселів)

- пасивні - рефінансування кредитних і торговельних активних, гарантійних і розрахункових операцій: (продаж придбаних векселів)3) Гарантійні - операції, що супроводжуються взяттям банку на себе зобов'язань платежу за векселями з умовою відкладення, тобто оплатити векселі при настанні певних обставин і в обумовлений строк.

Гарантійні операції поділяються на:

а) авалювання векселів - прийняття будь-якою особою зобов'язання оплатити вексель повністю або частково за одну із зобов'язаних за векселем осіб при неоплаті векселя платником у строк або у разі неможливості одержати платіж за векселем у строк;

б) видачу гарантій на забезпечення оплати векселів.4) Розрахункові.

Розрахункові операції поділяються на:

- операції з оформлення заборгованості векселями:

а) акцептація переказних векселів банком, виданих на банк кредитором банку - засвідчена підписом трасата або іншої особи згода оплатити переказний вексель у тому вигляді, в якому він пред'явлений до платежу.

б) видача простих векселів банком кредиторові банку;

в) видача банком переказних векселів на боржника банку;

г) видача банку простих векселів боржником банку;

- операції з розрахунків з використанням векселів:

а) вексельний платіж банку кредитору;

б) вексельний платіж боржника банку.5) Комісійні та довірчі:

а) інкасування векселів; - здійснення банком за дорученням комітента (векселедержателя) операцій з векселями та супровідними комерційними документами на підставі одержаних від комітента інструкцій

б) оплата векселів, у яких банк виступає особливим платником (доміциліатом); доміциляція - призначення за векселем особливого місця платежу, відмінного від місцезнаходження особи, яка зазначена як платник за векселем, шляхом проставлення доміциляційної формули

в) зберігання векселів (оригіналів, копій і примірників);

г) купівля, продаж і обмін векселів за дорученням клієнтів.2. Банк проводить операції з векселями на підставі угод з клієнтом (іншим банком).

Угоди про кредитні, торговельні та гарантійні операції, а також інкасування векселів і зберігання, купівлю, продаж і обмін векселів за дорученням клієнтів (інших банків) мають бути укладені в письмовій формі з урахуванням вимог чинного законодавства.

Розрахункові операції можуть здійснюватись без угод (договорів) на підставі первинних документів (реєстрів, актів тощо).1. Банк самостійно обирає пріоритети у своїй політиці щодо проведення операцій з векселями, а також: - у визначенні сторін, з якими банк вважає за можливе здійснювати операції;

- у визначенні платників за векселями, з векселями яких банк вважає за можливе здійснювати операції.

2. При проведенні операцій з векселями банк бере на себе такі види ризиків: кредитний, ліквідності, процентний, операційний. Банки можуть включати в угоди (договори) умови, які призводять до зменшення ризиків.

3. При проведенні кредитних, торговельних, гарантійних і розрахункових операцій банк має ретельно вивчати фінансовий стан, кредито- та платоспроможність платників за векселями і зобов'язаних за векселями осіб, з якими він укладає угоди про

проведення операцій.На лекції Н. Г. Кравченко називала лише такі операції банків з векселями: тому коротко на іспиті можна лише це сказатиКредитні – операції врахування векселя.

Комісійні – інкасування та доміциляція.

Інкасування векселю– пред’явлення векселя до платежу. Банк відповідає за пред’явлення векселю до платежу і здійснення протесту.

Доміциляція векселю – визначення платника за векселем (того, хто буде платити).

Банк не несе в-сть за платіж за доміциліацією, лише якщо поклав гроші на рахунок.Правове регулювання відкриття рахунків в банках.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |