шпаргалка

Особливості валютних правовідносин як виду фінансово-правових відносин. Бабич, Берка

[ Назад ]

Валютні правовідносини є підвидом банківських відносин, тому їм притаманні всі ті ознаки, що їх мають банківські правовідносини.

Банківські правовідносини мають специфічні риси, які зумовлюють наявність притаманних їм певних особливостей.

По-перше, ці правовідносини виникають у процесі банківської діяльності, тобто систематичної діяльності спеціальних суб'єктів — Національного банку України, інших банків та фінансових установ, з приводу таких об'єктів, як гроші, цінні папери, дорогоцінні метали, валютні цінності, а також інформації, яка підпадає під режим банківської таємниці. Необхідно зазначити, що об'єкт банківських правовідносин вужчий, ніж об'єкт цивільних правовідносин, оскільки останній включає в себе, крім вищезазначених об'єктів, також рухомі і нерухомі речі, але ширший, ніж об'єкт фінансових, який переважно включає в себе тільки грошові кошти.

По-друге, однією зі сторін у банківських правовідносинах обов'язково виступає спеціальний суб'єкт — Національний банк України, банк або інша фінансова установа.

По-третє, особливістю цих правовідносин є те, що за формою вони не однорідні, і, в принципі, складаються з двох груп правовідносин: публічно-правового та приватно-правового характеру.

По-четверте, через банківські правовідносини опосередковується кредитно-грошова політика держави.

Валютні правовідносини є специфічним видом фінансових правовідносин і визначаються як урегульовані нормами права суспільні відносини, що складаються у сфері обігу валюти та валютних цінностей, а також здійснення відповідними органами валютного регулювання і валютного контролю.

Особливості:

1. Одним з учасників завжди виступає держава в особі фінансових органів або агентів, що наділені загальною та спеціальною компетенцією і владними повноваженнями по відношенню до інших учасників.

2. Виникають з приводу та у зв’язку з використанням валютних цінностей.

3. Виникають в процесі валютної діяльності держави.

4. Є особливим різновидом владно-майнових відносин.

5. Мають комплексний характер (одночасно публічний і приватний).

6. Пов’язані з обігом валюти і валютних цінностей, що мають спеціальний правовий режим.

7. Виникають в процесі як внутрішньої так і зовнішньої діяльності держави.

8. Права та обов’язки сторін, що складають зміст валютного правовідношення, опосередковуються не договором або іншою формою угоди сторін, а безпосередньо нормативним актом, що передбачає підстави виникнення, зміни та припинення валютних правовідносин. При цьому необхідно мати на увазі, що орган, який виступає в якості учасника валютних правовідносин наділений владними повноваженнями.

9. Валютні правовідносини регулюються законодавством у сфері обігу валюти і валютних цінностей, а також іншими законодавчими актами різних галузей права (фінансового, цивільного, міжнародного, приватного, адміністративного, кримінального права та інших галузей), тобто законодавство, що регулює такі відносини має комплексний характер, але серед всіх інших перевага віддається нормам фінансового права. Крім того, правове регулювання валютних правовідносин здійснюється нормативними актами різними за своєю природою та юридичною силою (національне законодавство, міжнародні угоди та договори, звичаї, зовнішньоекономічні угоди, акти застосування права).КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |