шпаргалка

“Органічна школа” Ф. Ратцеля.

[ Назад ]

Ратцель - основоположник геополітики. «Земля і життя. Порівняльне землезнавство», «Народознавство», «Політична географія»

Яскравий представник географічного детермінізму – визнавав вплив географічного середовища на розвиток народу, держави.

Основні тези:

 справжньою світовою державою є та, яка володіє морем;

 три фактори, що засвідчують вплив клімату: національний характер, переселення та різновид занять, народів;

 держава – живий організм, вкорінений у грунті;

 просторова експансія держави виступає як процес росту живого організму;

У роботі "Політична географія" розглядає державу як живий організм, який функціонує відповідно до природних процесів росту та занепаду і в якості такого не може бути утриманий раз і назавжди в чітко окреслених кордонах. У побудові організму вирішальна роль належить поверхні землі, а тому властивості держави є властивостями народу і землі. Найважливіші серед них розміри, положення та кордони, та характер і форму землі з її рослинністю та водами та її відношення до інших частин земної поверхні. Як організм, держава у розвитку підпорядкована "законам просторового росту"

У праці «Земля і життя» розглядає історію географії як важливу главу світової історії, яка показує, як народ пізнав ґрунт, на якому живе, а людство землю. Успіхи географії тісно пов'язані з політикою, бо політика, щоб бути успішною, повинні знати землю, на яку ступають.

Органічна теорія: головним завданням географічних досліджень є досягнення уявлення про форми землі та різнобічну залежність від них людства. Таке уявлення може існувати лише як органічне розуміння землі та органічна точка зору на взаємодію людини і землі. Органічне розуміння землі - розуміння, у якому тверда, рідка та газоподібна частини та життя, що в них розвивається, розглядається як одне ціле, елементи якого пов'язані історично та знаходяться у безперервній взаємодії. Єдність землі обумовлює єдність життя на ній: будь-яке життя на землі має в історії землі свою загальну долю, осередком якої є простір, бо заповнення та розширення простору є найхарактернішими явищами життя.

* Перевагу він віддавав географічному положенню, клімату і грунту. Довкола них обертаються інтереси народів. Держава у нього це живий організм, вкорінений в грунті.Ґрунт із його будовою, зрошенням та рослинністю визначає динаміку руху людських мас. Це навколишнє середовище в широкому сенсі.

Грунт впливає на людину наступними 3-ма способами, що і є трьома факторами, що засвідчують вплив клімату:

1.національний характер: безпосередні зміни у фізичному та душевному житті під впливом світла, тепла, холоду, тиску та вітру. Відповідно маємо відмінності між народами тропічних, полярних та країн середньої смуги.

2. переселення народів. Континентальний клімат степу спричиняє кочовий спосіб життя народів, а вологий клімат сприяє землеробству.

3. спосіб життя через особливості тварин та рослинного світів. Жителям півночі властиві терплячість, витривалість, здатність володіти собою. Півдня відсутність старанності у роботі, прагнення до відпочинку, легкість добування їжі. Щодо до різновиду занять, то , наприклад, в Ісландії є неможливим через кліматичні умови розвиток землеробства, тому тут розводять вівцять і займ. риболовлею

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |