шпаргалка

Поняття життєвого простору та закон розширення життєвого простору.

[ Назад ]

Ратцель - основоположник геополітики. «Земля і життя», «Народознавство», «Політична географія»

Яскравий представник географічного детермінізму – визнавав вплив географічного середовища на розвиток народу, держави.

У праці "Про закони просторового росту держав" (1901р.) Він розглядав держави як живі організми, які, щоб жити, розмножуватись, мусять вести боротьбу за "життєвий простір".

У праці «Політична географія» дав таке визначення держави: «держава – живий організм, вкорінений у грунті». Просторова експансія держави – ознака росту живого організму. Звуження і розширення держави - природний процес, пов'язаний з життєвим циклом держави. Процвітання держави повністю грунтується на властивостях його території. Саме поверхня землі визначає простір і межі людства та окремих народів. боротьба за простір вирішальна для збереження життя, оскільки умови життя залежать від простору. Зменшення простору спричиняє чахлість народу, збідніння господарства і зменшення населення. Потрібний для життя простір, його захоплення і утримання, вимирання на тісному і посилення на великому - основні фактори людської історії, узагальнюються законом „розширення простору” Для свого існування держава повинна забезпечити собі достатній життєвий простір. Тільки значний простір може забезпечити домінуючі позиції в світі, що і має на меті держава. До розширення здатні лише держави, бо народи прив’язані до землі.

Державу утворюють 2 елементи: площа та кількість жителів, що залежить від ступеню культури народу, що увійшов до складу держави. Якщо дрібні держави заселені густо, великі держави характеризуються меншою густотою населення . Якщо народу дісталася не дуже добра земля, він може довести вище покликання тим, що змінить географічне положення. Якщо проживають по сусідству 2 народи різних здібностей, народ більш здібний неодмінно забере кращу, більш придатну для своєї високої культури, землю.

Сформулював 7 законів росту держави:

1. Простір зростає з ростом культури нації.

2. Ріст держави супроводжується такими аспектами розвитку, як ідеї, торгівля, місіонерство і активність.

3. Ріст держави здійснюється шляхом приєднання і поглинання малих держав.

4. Кордон – це периферійний орган держави, у якому виявляється його ріст, сила або слабкість і всі зміни в організмі держави.

5. У своєму зростанні держава намагається ввібрати в себе найбільш цінні елементи фізико-географічного середовища: берегові лінії, русла рік, рівнини, райони, багаті на природні ресурси.

6. Перший імпульс до територіального росту приходить до примітивних держав ззовні, від більш високих держав.

7. загальна тенденція до злиття територій, розгалужується переходить від держави до держави і набирає силу.

Ратцель одним з перших сформулював думку про те, що у великих країн, держав, що народжуються, ростуть, вмирають, проявляється тенденція до географічної експансії.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |