шпаргалка

Геополітичні погляди Р. Челлена.

[ Назад ]

Шведський політолог та політик, автор терміну геополітика. Його консервативна теорія держави отримала розповсюдження за межами Швеції.

Учень та послідовник геополітичних ідей Ф. Ратцеля.

Розглядав геополітику як частину політології, яка на його думку, на межі ХІХ –ХХ століть від’єдналася від соціології.

Геополітика - це наука, що вивчає фундаментальні якості простору, пов’язані з ґрунтом, способом створення імперій, країн, державних територій.

Основні тези:

- геополітика – наука про державу як географічний організм, втілений у просторі;

- як живий організм держава росте шляхом завоювань, колонізацій, злиття;

- стояв на позиціях соціального дарвінізму – тобто теорії природного відбору. Боротьба за існування держави – боротьба за простір. Великі держави розширюються за рахунок малих. Війни супроводжують ріст державного організму. Політик, керівник держави є лише особою, яка втілює шлях цієї природної необхідності;

- сила є важливішим фактором управління державою ніж закон.

Головна праця Р. Челена „Держава. як форма життя»

Держави, подібно до людей, є мислячими і відчуваючими істотами. Оскільки сутністю будь-якого організму є боротьба за існування, то Держави теж повинні розвиватися за правилами боротьби за існування. Для Держави ця боротьба означає боротьбу за простір. Тому ті Держави, які є обмежені у просторі, але які є життєздатними, підпорядковані категоричному політ імперативу розширювати свою територію шляхом колонізації, об’єднання чи загарбання. Великі Держави зростають внаслідок своєї сили, яка є більш важливим фактором існування Держави аніж закон. Якщо закон становить етично раціональний елемент життя Держави, то сила є її природним органічним імпульсом.Держава виявляє свою суть в п’яти формах:

1) фізичне середовище – геополітика

2) господарсько-економічна – екополітика

3) соціальне співтовариство різних класів і професій – соціополітика

4) життя народу – демополітика

5) форма правління – кратополітика- Теза про юні (Німеччина) та старі (Франція та Англія) народи; юні – повинні заволодіти середньоєвропейським простором і створити континент. Державу, витіснивши старі

- проголошував вищість Німеччини на противагу Англії та Франції. Закликав до об’єднання країн Центрально-Східної Європи навколо Німеччини в новий політично-екон простір.Адже географ положення Німеччини сприятливе для захисту інтересів всієї Європи.

- Сформулював три фактори могутності держави у глобальній геополітиці – величина території, територіальна монолітність, свобода пересування. +2.1 1)КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |