шпаргалка

Сила держави та її складові (Р. Челлен).

[ Назад ]

Шведський політолог та політик, автор терміну геополітика. Його консервативна теорія держави отримала розповсюдження за межами Швеції.

Учень та послідовник геополітичних ідей Ф. Ратцеля.

Основні тези:

- геополітика – наука про державу як географічний організм, втілений у просторі;

- як живий організм держава росте шляхом завоювань, колонізацій, злиття;

- стояв на позиціях соціального дарвінізму – тобто теорії природного відбору. Боротьба за існування держави – боротьба за простір. Великі держави розширюються за рахунок малих. Війни супроводжують ріст державного організму.

- сила є важливішим фактором управління державою ніж закон.

Головна праця Р. Челена „Держава. як форма життя»

Держави, подібно до людей, є мислячими і відчуваючими істотами. Оскільки сутністю будь-якого організму є боротьба за існування, то Держави теж повинні розвиватися за правилами боротьби за існування. Для Держави ця боротьба означає боротьбу за простір. Тому ті Держави, які є обмежені у просторі, але які є життєздатними, підпорядковані категоричному політ імперативу розширювати свою територію шляхом колонізації, об’єднання чи загарбання. Цей імператив існує не як стихійний інстинкт завоювання, а як природне і необхідне зростання з метою самозбереження. Великі Держави зростають внаслідок своєї сили, яка є більш важливим фактором існування Держави аніж закон. Якщо закон становить етично раціональний елемент життя Держави, то сила є її природним органічним імпульсом.

Складові сили:

- геополітичний (фізично-географічні ознаки Д)

- екополітика (господарська активність Держави)

- демополітика (народ зі своїми національними і етнічними характеристиками)

- соціополітика (соціальна спільнота різних класів і професій)

- кратополітика (форма Державного правління зі своєю конституцією та адміністративною структурою)

Взяті разом, вони, за Челлену, утворюють і п'ять елементів однієї і тієї ж сили подібно до п'яти пальців на одній руці, яка працює в мирний час і б'ється у воєнний "

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |