шпаргалка

Р. Челлен про роль України у першій світовій війні.

[ Назад ]Особливу роль України в європейській геополітиці по суті вперше виявив і обґрунтував шведський професор історії й політичних наук Рудольф Челлен. Аналізуючи політичні проблеми І світової війни, дослідник зумів розпізнати “подвійний стандарт” “слов’янської” політики Росії й місце в ній українського фактору. Використовуючи “слов’янську ідею” (втягуючи в неї українство) для досягнення своєї геополітичної мети, підкреслював вчений, Росія одночасно проводить таку реальну політику щодо України, яка руйнує її як етнокультурну цілісність, обмежує можливості розвитку, участь у розв’язанні проблем європейського простору, незважаючи на те, що вона має для цього всі необхідні передумови.

Рудольф Челлен у своїх працях «Політичні проблеми світової війни» (1915) та «Великі держави та світова криза» (1920) піднімає проблему східноєвропейських земель, яка на його думку є визначальною і від того, який баланс сил та конфігурацію кордонів вона по собі залишить, залежатиме доля всієї Європи. Критикуючи ідеї панславізму, шведський вчений підкреслює, що саме таке замасковане бажання приєднати західноукраїнські землі було причиною вступу Росії у війну, тоді як «українське питання» загалом – однією з головних суперечностей, що призвела до війни: «Ми маємо всі підстави зараховувати українське питання до одного з головних мотивів світової війни».

Р.Челлен вітав створення нових незалежних держав, що виникли на теренах російської імперії, заохочуючи до повернення у європейське цивілізаційне коло.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |