шпаргалка

“Географічна вісь історії” Г. Маккіндера.

[ Назад ]

Г. Маккіндер – англійський геополітик. Неабияке геополітичне значеня має його доповідь «Географічна вісь історії» 1904р., де узагальнені всі ідеї «політичної географії»і сформульовано основний закон геополітики.

- вперше наголошено на переході людства в нову еру – еру глобальної територіально-політичної цілісності і взаємозалежності,

- ідеєю його доктрини є положення про протистояння континентальних та морських цивілізацій, які мають істотні відмінності

Маккіндер стверджує, що для держави найвигіднішим географічним положенням було б серединне, центральне положення.. «Центральне» - поняття відносне і може відрізняится в кожному конкретному географічному контексті. Але з планетарної точки зору в центрі світу лежить Євразійський континент, а в його центрі - «серце світу», «Хартленд» (heartland). Хартленд - це осередок континентальних мас Євразії. Це найбільш сприятливий географічний простір для контролю над усім світом. У першій своїй роботі Маккіндер ще не використовує термін «Хартленд».

Маккіндер каже, що хартленд знаходиться в межах Острова світу. У світовий острів він включає Азію, Африку і Європу. Планетарний простір структурується системою концентричних кіл.

В центрі системи знаходиться географічна вісь історії, або осьовий ареал. Вони тотожні поняттю Росія, або земля серцевини. Потім йде внутрішній, або околичний півмісяць, , який розташований на материковій Європі та в Азії (Германія, Австрія, Туреччина, Індія та Китай). Саме ці великі території як щит захищають Хартленд, але можуть бути об'єктом експансії з боку морських держав. Це зона найбільш інтенсивного розвитку цивілізації. За внутрішнім півмісяцем іде зовнішній півмісяць, що включає Британію, Південну Африку, обидві Америки, Японію, Канаду,Австралію.

У 1943 р. Макиндер вносить серйозні корективи до своєї моделі: він не міг не враховувати нові реалії союз СРСР, Великобританії, США. Хартленд тепер включав і Північну Атлантику (північна частина Атлантичного океану), сюди входила Західна Європа, включаючи Англію, Америку з країнами Карібського басейну .

Вчений вважав, що держава, яка займає панівне становище на Світовому острові, буде також панувати і в світі. Дорога ж до панування над Світовим островом лежить через володіння Хартлендом.

Маккіндер визначив засади у геополітиці, ключові тези:

- хто керує Східною Європою, той керує Хартлендом,

- хто керує Хартлендом, той керує Світовим островом,

- хто керує Світовим островом, той керує світом.

На закінчення можна сказати, що англійський геополітік розробив цікаву концепцію, яка вважала, що:

1 ) географічні чинники надають безпосередню дію на хід історичного процесу;

2) географічне положення багато в чому визначає потенційну силу або слабкість держави;

3) технічний прогрес змінює географічне місце існування держав і позитивно або негативно впливає на їх потенційну могутність;КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |