шпаргалка

Тези світового панування Г. Маккіндера та їх геополітичний сенс.

[ Назад ]

Г. Маккіндер – англійський геополітик. Неабияке геополітичне значеня має його доповідь «Географічна вісь історії» 1904р автор концепції “серединної землі” або Хартленду.Поділ світу на зони:

1. Світовий острів (Європа, Азія, Африка)

2. Ядро світового острову (серце землі, heartland) Євразія, яка співпадає з Росією.

3. Пояс країн межують з морем і утворюють т.зв. внутрішній напівмісяць, доступний для мореплавства (Германія, Австрія, Туреччина, Індія та Китай)

4. Країни зовнішнього напівмісяця, утворюють кільце з острівних баз, призначених для торгівлі і морсь ких сил, і недосяжні для сухопутних держав Євразії (Англія, США, Пд. Африка, Австралія, Канада, Японія).Співвідношення зон можна виразити формулою світового панування:

- хто керує Східною Європою, той керує Хартлендом,

- хто керує Хартлендом, той керує Світовим островом,

- хто керує Світовим островом, той керує світом.Ці положення певною мірою відповідали дійсності. Цією гіпотезою була створена так звана однополярна геополітична картина світу. Цю формулу можна використати для минулої і теперішньої політики. Її врахування зумовлене загрозою Євразії для морських Держав (зовн.напівмісяця): експансія до прикордонних районів Євразії дозволить їй використати величезні континентальні ресурси для побудови флоту, отже для встановлення контролю над океанським простором, що може призвести до виникнення світової імперії.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |