шпаргалка

Умови морської сили нації та їх геополітичне обгрунтування.

[ Назад ]

Серед основоположників геополітики виділяється американський історик і адмірал морського флоту Альфред Мехен. Він наголошує на тому, що переможцем, як засвідчила історія, є держава, що володіє морем. Мехен висунув ідею переваги морської держави над континентальної. .

Морська сила нації визначається умовами:

1. Географічне положення Держави країна, розташування якої не примушує ні захищати себе з боку суші, ні відшукувати розширення території шляхом сухопутних дій, має переваги порівняно з країною з хоча б одним сухопутним кордоном. Впливає на морську силу 3-ма способами:

1. може вимагати зосередження або розпорошення морських сил. 2. може дати Державі центральну позицію і хорошу базу для військових операцій проти можливих противників. Вирішальним моментом тут є географічна близькість до противника.

3. може забезпечити легкий доступ до головних океанських шляхів та контролю над однією з великих ліній світового торгового руху.

2. Фізична будова морського узбережжя:

обриси берегів та легкість доступу до моря двояко впливають на морську силу. Багаточисельні і глибокі гавані джерело сили і багатства, проте через доступність джерело слабкості під час війни.

Сюди також можна віднести клімат і форму материка, що впливають на морську силу. Так , Морська сила Голландії виникла від бідності її ґрунту. Найбільш оптимальна форма Італії, Це безумовне володіння морем і ефективне розташування морської сили.

3. Протяжність території. Мається на увазі не кількість квадратних метрів, а довжина берегової лінії і характер гавані. Може бути джерелом сили і слабкості в залежності від населення країни.

4. Кількість населення Проте не лише буквальна чисельність, а врахування, яка частина населення знайома з морем, або може бути залучена до морської справи – тобто резервна.

5. Національний характер: виявляється в 2 аспектах

1. схильність до морської торгівлі. За наявності неймовірно, щоб нація була відвернута небезпекою моря чи незручностями мореплавання від отримання багатства шляхом океанської торгівлі.

2. здатність нації засновувати життєздатні колонії.

6. Характер правління – це полягає у можливості створити могутню морську силу. Розвиток морської сили залежить від мудрості, енергії та наполегливості уряду, який повинен враховувати природні нахили свого народу, сприяти його зростанню в усіх відношеннях. Уряд тим більш надійний, чим більш широку участь бере в ньому воля народу.

За наявності всіх цих умов, у силу вступає формула морської могутності нації: військовий флот + торговий флот + військово-морські бази = морська могутність країни.

Зразком “Морської сили” для А. Мехена був стародавній Карфаген, а ближче до сучасності Великобританія ХVІІ і ХІХ століть.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |