шпаргалка

Формула морської могутності А. Мехена.

[ Назад ]

Серед основоположників геополітики виділяється американський історик і адмірал морського флоту Альфред Мехен. Мехен вперше детально проаналізував роль морських і континентальних держав в історії. Його погляди викладені у двох основних працях: Вплив морської могутності на історію (1890) і Зацікавленість Америки в морській силі (1897). Він наголошує на тому, що переможцем, як засвідчила історія, є держава, що володіє морем. Мехен висунув ідею переваги морської держави над континентальної.

Умови морської сили нації:

1) Географічне положення Держави, протяжність сухопутних кордонів, можливість морських комунікацій з іншими країнами.

2) “Фізична конфігурація” морського узбережжя і кількість портів, тут розташованих. Від цього залежить процвітання портів і їх стратегічна захищеність.

3) Протяжність території. Вона дорівнює протяжності берегової лінії.

4) Статистична кількість населення. Це важливо для здатності Держави будувати кораблі.

5) Національний характер – у контексті здатності народу займатися торгівлею.

6) Політичний характер правління, її можливість створити могутню морську силу.

База країна звідки виходять усі ресурси, де поєднані лінії сполучень суші і води, де знаходяться всі арсенали і озброєні пости. За наявності всіх цих умов, у силу вступає формула морської могутності нації: військовий флот + торговий флот + військово-морські бази = морська могутність країни.

Військові дії повинні забезпечити сприятливі умови для створення світової торгівельної цивілізації, що й було зроблено Великобританією і що треба зробити США. «Морська доля» виведе США, на думку Мехена, на рівень світового панування. Для цього США необхідно покласти край ізоляції, побудувати потужний флот, розширити участь у світовій політиці.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |