шпаргалка

“Географія людини” П. Відаля де ла Бланша.

[ Назад ]

Відаль де ля Бланш (1845-1918) вважається засновником французької географічної школи. Професійний географ, він був захоплений “політичною географією” Ф. Ратцеля і будував свою теорію на цьому джерелі, хоча багато аспектів німецької геополітичної школи він жорстоко критикував.

Вважав, що Ф.Ратцель переоцінював роль грунту. Людина, на думку Відаля де ля Бланша, є також “важливим географічним фактором”, який “наділеним ініціативою”. Він не тільки фрагмент декорації, а головний актор історії. Людина – активний географічний фактор, на відміну від пасивного природного фактора території.

Критика надмірного возвеличування просторового фактору в Ратцеля призвела Відаля де ля Бланша до напрацювання особливої концепції “поссібілізму”. Згідно цієї концепції політична історія має два аспекти: просторовий (географічний) і часовий (історичний). Географічний фактор відображений в оточуючому середовищі, історичний у самій людині, яка є носієм ініціативи. Відаль де ля Бланш вважав, що помилка німецьких “політичних географів” у тому, що вони вважають рельєф детермінуючим фактором політичної історії держав. Тим самим, вважає Відаль де ля Бланш, принижується фактор свободи людини та історичності. Сам же він пропонує розглядати географічне просторове положення як “потенційність”, “можливість”, яка може реалізуватися і стати дійсно політичним фактором, а може і не реалізуватися. Це залежить від суб’єктивного фактору, тобто від людини, яка живе у цьому просторі.

Географія людини не антитеза до географії без людини, тому що остання існує в уяві вузького кола спеціалістів. Завдання географії людини вивчення стосунків землі та людини, впливу географічного чинника на людину і навпаки. Людські асоціації подібно до рослинних та зоологічних, утворюються з різних елементів, які підпорядковані впливу середовища. Такі асоціації існують в одній країні, яка накладає на них відбиток. "Вся країна" сукупність елементів географічного середовища. Природа не є деякою нерухомою сценою, на якій розгортається людська діяльність, вона живе і змінюється лише завдяки цій діяльності.

Основні принципи географії людини:

- принцип діяльності: географічні факти, що стосуються природи і людини постійно змінюються і повинні вивчатися саме як такі.

- принцип взаємопов’язаності: факти географії і реальності тісно пов’язані між собою. Охоплює як взаємний зв'язок елементів, із яких складається той чи інший географічний об'єкт, так і взаємодію даного регіону чи країни з іншими районами, країнами світового господарства.

Обидва принципи мають розкрити роль географічного середовища в історичному розвитку.

На підставі 1-го принципу, Де ла Бланш — геогр. причини діють на людей через факти соц.життя.

На підставі 2-го принципу де Бланш вводить поняття земного «цілого» або регіону. Окремі частини не живуть ізольовано а впливають одна на одну. Вивчення регіону має за мету вияв всіх наявних взаємодій між його природними умовами, господарством і культурою, з'ясування зв'язків і взаємодій з іншими регіонами та/чи країнами з тим, щоб порівняти й співставити ці зв'язки і взаємодії з аналогічними в інших регіонах чи країнах. Жодний регіон не містить пояснення лише у собі самому, тому вивчення країни чи регіону не може бути продуктивним без вивчення взаємодій. Земля ціле, окремі частини якого допомагають взаємному поясненню. Завдання: охопити у всій сукупності характерні риси, які утворюють фізіономію даної країни, з'ясувати зв'язок між ними та представити цей зв'язок як прояв загальних законів земного організму.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |