шпаргалка

Цивілізаційна теорія А. Тойнбі.

[ Назад ]

Арнольд Тойнбі - видатний англійський історик, соціолог, геополітик. Став відомив завдяки своїй 20- томній праці «Осягнення історії».

Осягнення історії – переосмислення процесу розвитку людства в контексті цивілізаційного підходу.

Своїм основним завданням вважав довести хибність теорії «єдності цивілізацій» і створення теорії безлічі одночасно існуючих цивілізацій. Він визначив одночасне існування відразу багатьох розвинутих і відмінних культур. Західне суспільство повинне представляти собою не домінуючу цивілізацію, а одну із багатьох, яка відрізняється тими чи іншими ознаками від інших цивілізацій.

Спочатку А.Тойнбі виділив 19 типологічних структур (суспільств), які потім об’єднав у 12 основних типологій: єгипетську (і споріднену андську), китайську, сірійську, індуську, західну, православну християнську в Росії, православну християнську із центром в Греції та Візантії, іранську, арабську, мексиканську, юкатанську, вавілонську.

З виділених типів цивілізацій особливу увагу приділяв 5-ти основним: китайській, індуській, ісламській, російській та західній.

Чинники, що сприяють появі нових цивілізацій:

• взаємодія рас і цивілізацій;

• вплив географічного та історичного середовища.

Руйнівними силами історії та геополітики у А.Тойнбі виступають «виклики» та «відповіді».

Будь-яка країна повинна розглядатися, виходячи з «історичного контексту» Цивілізації мають більш ширше значення, ніж національні держави, чи ін.політичні союзи. І саме цивілізації повинні розглядатися істориками.

Цивілізація – суспільство певного типу, що перебуває в певному часі і просторі і характеризується специфічними релігійними віруваннями, стилем життя, світосприйняттям. Стадії розвитку цивілізації:

• Стадія зародження - генезис. Цивілізація може виникнути або в результаті розвитку примітивного суспільства, або на руїнах «материнської цивілізації»

• Зростання – цивілізація розвивається в повноцінну соціальну структуру

• Розпад – цивіл.або зникає з лиця Землі, або дає життя новим цивілізаціямКАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |