шпаргалка

“Кінець історії” Френсіса Фукуями.

[ Назад ]

Френсіс Фукуяма - сучасний американський соціолог, історик, геополітик.

1992 – праця «Кінець історії». Висловив думку про завершення історичного процесу після антагоністичних протиріч.

Але під кінцем історії він розуміє не зникнення класів і класової боротьби, а подолання за допомогою ліберальних ідей викликів фашизму і комунізму.

Кінець історії – подолання за допомогою ліберальних ідей принципів комунізму та фашизму.

В якості інших серйозних викликів сучасному лібералізму Фукуяма розглядав релігію і націоналізм. Таких спроб було дві: фашизм і комунізм, і поки їх носіями були значні світові держави (СРСР, Китай, Німеччина, Італія, Японія) історія мала місце. Кінець історії за Фукуямою відбудеться в результаті припинення ідеологічної та політичної боротьби лібералізму із протилежними йому ідеологіями і суспільствами. Світ після «кінця історії» буде приведений до одного спільного ліберального знаменника і тому в ідеологічному сенсі безконфліктним.

Кінець історії за Фукуямою сумний. Будуть нудні турботи навколо безконечних технічних удосконалень, навколо зберігання природи й задоволення запитів споживача. “Кінець історії” Ф. Фукуяма вбачає в тому, що людство врешті-решт знайшло кінцеву, розумну форму суспільства і держави, що знайшла своє втілення в розвинутих країнах світу. Загальнолюдським ідеалом є ліберальні ідеї і погляди, об’єднані в своєрідну ідеологію, у межах якої вирішені всі суперечності і задоволені потреби. Лібералізм пропонує кінцеву раціональну форму конструювання світу. Вона не має альтернативи, історія завершилася, залишається лише поширювати цю ідеологію на всі інші країни, регіони і створити глобальну державу (універсальну макроцивілізацію) – ліберальну демократію в політичній сфері в планетарному масштабі.

Після подій 11 серпня 2001р. Ф. Фукуяма відгукнувся публікаціями «Чи почалася історія знову?». Фукуяма назвав іслам фашизмом. Таким чином. Фукуяма проголосив (правда із знаком питання) початок нової ери боротьби західної та ісламської цивілізацій. Всі переваги у цій боротьбі, економічні, фінансові, науково – технічні, наукові, воєнні – на стороні Заходу. Але для перемоги необхідні ще сміливість, рішучість боротися за свої цінності, наявність вмілого керівництва.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |