шпаргалка

Геополітична ідея, доктрина, концепція.

[ Назад ]

Ідея (від грецького idea – початок, основа) - 1) найвища форма пізнання й мислення, яка не тільки відображає об’єкт, а й спрямована на його перетворення; 2) думка, загальне поняття про предмет чи явище; 3) духовне першоначало, яке становить суть та першооснову всіх речей; 4) Божественна думка, безособовий розум.

Доктрина (від латинського doktrina - вчення) – провідний теоретичний або політичний принцип.

Ідеологія – система форм суспільної свідомості, що водночас виступають як свідомо визначені форми духовного життя. Ідеологія є конкретно-історичним системним відбиттям суттєвих сторін соціальної дійсності та виступає формою національної, класової або групової свідомості і самосвідомості, системою прийнятних цінностей, в яких визначено докорінні інтереси нації, класу, групи, їх позиції по відношенню до інших націй, класів, держав, історично-суспільного розвитку, інших ідеологій. Є різні ідеології, що відрізняються: за суб’єктами (феодально-релігійна, буржуазна, пролетарська); за формами суспільного життя (політична, економічна, естетична, моральна, правова, тощо); за політичними партіями і рухами (комуністична, християнсько-демократична, ліберальна, соціально-демократична та ін.)

Можливі й інші класифікації ідеології – націоналістична, інтернаціоналістична, християнська, мусульманська, консервативна та ін. Різні форми ідеології різняться предметом і способом відображення суспільного відображення.

Концепція (від латинського conceptio - сприйняття) система поглядів на певне явище; спосіб розуміння якихось явищ; основна ідея будь-якої теорії.Геополітична ідея – основна думка, в якій синтезовані політичні та географічні аспекти формування та розвитку держав, цивілізацій.

Геополітична доктрина – вчення та система пануючих поглядів і керівних принципів щодо місця держави у її політико-географічному положенні стосовно найближчого і віддаленого оточення і навіть у глобальному масштабі.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |