шпаргалка

С. Коен про геостратегічні та геополітичні типи регіонів.

[ Назад ]

Сол Коен – відомий американський географ,геополітик,розробив модель геостратегічних зон і відповідних їм геополітичних регіонів. Обґрунтував розпад біполярної системи і зростання ролі регіональних геополітичних структур.

• всі регіони Землі можуть бути поділені на чотири геополітичні складові:

1. зовнішнє морське (водне середовище), що залежить від торгового флоту і портів;

2. континентальне ядро на означення регіонів тзв. внутрішніх регіонів.

3. дисконтинуальний пояс (берегові сектори, орієнтовані або вглибину континенту, або від нього).

4. регіони, геополітично незалежні від цього ансамблю.

Це, відповідно, Англо-Америка та Карибські острови, Європа та країни Магрибу, Південна Америка і Південна Африка, острівна Азія та Океанія.

Кожний геополітичний регіон характеризується спільними політично-економічними та соціокультурними особливостями й формується з однієї великої країни та декількох невеличких країн.Модель Коена має ієрархічний зміст:• Перший рівень представлений «геостратегічними сферами»: Морською (залежний від торгівлі світ морських держав), Євразійською (Євразійський континентальний світ).

• Другий рівень – геополітичні регіони, що входили до першого ієрархічного рівня. У Морську сферу входять чотири регіони: Англо-Америка і Кариби, Західна Європа і Магриб, Поза континентальна Азія і Океанія, Південна Америка і Африка південніше Сахари. У євроазійську сферу входить два геополітичних регіони – хартленд і Східна Азія.

Також рівні поза геостратегічними сферами виділені ще три додаткові утворення:

Південна Азія – незалежний регіон із своїм геополітичним кодом;

Середній Схід – розділяючий або розділений пояс.

Центрально-Східна Європа, як регіон «ворота», що сприяє потенційно зв’язкам між Заходом і Континентальною (Євразійською) геостратегічною сферою.

• Третій рівень представлений національними п’ятьма державами – США, Росія, Франція, Китай, Японія, а також групою держав – Європейським Союзом

• Четвертий рівень – це декілька держав другого порядку, які домінували в рамках відповідних регіонів, але не мали глобального впливу через обмежену участь у позарегіональних економічних і політичних відносинах).

• П’ятий рівень – це субнаціональні території – «ворота» (фокуси зв’язків), які стануть в майбутньому «зв’язковими» між державами.геостратегічні типи регіонів орієнтовані на торгівлю та відкриту економіку морські держави та євразійсько-континентальний світ на чолі з наддержавами США та СРСР.

На геополітичній карті світу розрізняє центри першого порядку США, Західна Європа, СРСР, Китай та Японія, і центри другого порядку Індія, Бразилія та Нігерія.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |