шпаргалка

Теорія “обмеженої війни” Г. Кіссінджера та її актуальність для сьогодення.

[ Назад ]

Г. Кіссінджер – американський державний діяч, дипломат і експерт в обасті міжнар відносин. Автор книги «ядерна зброя і зовн політика», де пише, що з розвитком технічного прогресу зявляється ядерна техніка, що створює можливість зміни рівноваги сил. Ядерна зброя зумовлює й різноманітність форм нападу, серед яких починають переважати політичні та психологічні. Виникає потреба сформулювати нову стратегію, оскільки уявлення про агресію як про відкритий воєнний акт та поняття про війну як про неминучу тотальну боротьбу не відповідають епосі ядерної зброї. Тому єдино прийнятним засобом політики в атомну епоху стає стратегія обмеженої війни.

Обмежена війна ведеться заради конкретних політичних цілей і розрахована, щоб надломити волю противника, а не придушити її остаточно. Це означає, що умови, які пропонуються противнику, мають здаватися йому більш привабливими, ніж перспектива подальшого опору. Стратегія обмеженої війни спрямована на створення ситуацій, які могли б збільшити потенційні розбіжності між членами соціалістичного блоку. Першим кроком має стати роз'єднання СРСР та Китаю.

З воєнної точки зору обмежена війна характеризується наступним:

1) обмеженістю певним географічним районом;

2) неповним використанням противниками всіх наявних у їх розпорядженні видів зброї;

3) використанням всіх видів зброї, але лише проти певних цілей та об'єктів. Р

Різновидами обмеженої війни є:

1) каральні експедиції;

2) війни між нерівними за своєю силою учасниками (США – Нікарагуа, США – Корея), де більш сильна держава утримується від використання всієї своєї могутності з тих чи інших причин;

3) війни між великими державами, масштаби яких не розширюються за мовчазною згодою обох сторін.

Обмежена війна не переслідує суто воєнних цілей, і будучи передусім політичним актом, визначається рисами:

1) рівень моральних сил має вирішальне значення не лише для прийняття рішення про вступ у війну, а й протягом воєнних дій;

2) перемога не несе остаточного рішення, а поразка не тягне таких наслідків, як національна катастрофа;

3) особливе значення "дипломатичних демаршів", що мають продемонструвати можливість розумного врегулювання конфлікту;

4) обмежена війна є засобом перевірки рішучості сторін під час конфлікту, показником важливості для них спірних питань.

Три причини необхідності розробки стратегії обмеженої війни:

1) обмежена війна – єдиний засіб за прийнятну ціну перешкодити захопленню радянським блоком периферійних районів Євразії;

2) наявність широких воєнних можливостей, що передбачені стратегією обмеженої війни, підвищує шанси держави отримати перемогу у всезагальній ядерній війні;

3) здатність використовувати максимум сил під час неатомного конфлікту збільшує вірогідність зміни стратегічної рівноваги на користь США, передусім на континенті Євразії.

Зазначені причини визначають і найбільш імовірні райони ведення обмеженої війни. Не належать ті, у яких держава має значну психологічну перевагу. Такі райони є достатньо захищеними простою впевненістю противника, що напад на них призведе до ядерної війни. Це територія Зх.Європи для США чи соц.країн для СРСР. Оскільки зростання могутності ядерної зброї спричиняє зростання впевненості щодо неприпустимості її застосування, безпека цих районів усе більше буде залежати від здатності великих держав вести дії локального характеру. Зоною найбільш вірогідного виникнення обмежених війн називає дугу, яка простягається на схід від Туреччини впродовж усієї периферії Євразії.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |