шпаргалка

Поняття геополітики.

[ Назад ]

+3.1

Геополітика – наука, яка вивчає комплекс географічних, історичних, політичних факторів, які взаємодіють між собою і справляють великий вплив на стратегічний потенціал держави.

Виникнення геополітики як науки на межі ХІХ-ХХ ст. обумовлено необхідністю осмислення нових політичних реалій, які спостерігались у світі у цей період. Геополітика виникла на стику трьох наук – географії, історії, міжнародних відносин.

Не існує чіткого визначення терміну геополітика, бо кожен із вчених намагався подати власне його трактування.

+1) з листочків

+2)Роль геополітики у світовому політичному процесі зростає.

По-перше, у зв’язку з тим, що на політичній карті світу відбулися глобальні зміни.

По-друге, підвищення значення геополітики як науки і соціально-політичної практики пов’язане із бурхливим розвитком науково-технічної революції, зокрема впровадженням новітніх промислових технологій та засобів комунікацій у глобальних масштабах.

По-третє, значущість геополітики як науки зростає з посиленням ролі людської культури, в тому числі політичної, формуванням нового світогляду, поширенням політичного та ідеологічного плюралізму, утвердженням універсальних загальнолюдських принципів і цінностей.

По-четверте, природно-географічні чинники для суб’єктів світової політики набувають дедалі більшого значення з огляду загострення глобальних проблем людства, зокрема, екологічної кризи.

+3) з листочків

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |