шпаргалка

Джерела геополітики.

[ Назад ]

1.1)

Геополітика, як більшість дисциплін, що з'явилися на стику століть, виникла на базі трьох наукових підходів: цивілізаційного, військово-стратегічного і теорій географічного детермінізму

1) Основоположником цивілізаційного підходу до історичного процесу вважається російський вчений - біолог, історик, соціолог, автор книги "Росія і Європа" Н.Я. Данилевський .На його думку, головними діючими суб'єктами на підмостках театру історії є не держави або окремі нації, а величезні культурно-релігійні спільності. Їх він назвав "культурно-історичними типами". Згодом ці спільності, а книга Н.Я. Данилевського вийшла в 1868 р., стали називати "цивілізаціями". Також автор говорить про відчуженість Росії від Європи. Причина – принципова цивілізаційна відмінність 2 світових сил.

Наприкінці XIX - початку XX ст. концепція Н.Я. Данилевського одержала розвиток у роботах:О.Шпенглера, П.М Савицького, Л.Н. Гумільова, Арнольд Тойнбі, наприкінці XX ст. Сзмузля Хантінгтона .

Арнольд Тойнбі у своїй багатотомної праці "Осягнення історії" дав докладну класифікацію цивілізацій і виділив в особливий тип православно-руську.

Хантінгтон у книзі «Зіткнення цивілізацій» говорив, що у 21 ст.основне джерело конфліктів – цивілізаційні відмінності, а картина світу виглядатиме,як результат взаємодії 7-8 великих цивілізацій.

На думку багатьох вчених, що розробляють цивілізаційну теорію, географічні межі цивілізацій визначають межі "природного" впливу великих держав, сфери їх життєвих інтересів і території військово-політичного контролю. У такому методологічному підході до геополітики проглядається тенденція відвести цю науку із зони географії, зробити її універсальною дисципліною.2) військово-стратегічні теорії. Визнаними авторами таких теорій вважаються Я. Макіавеллі, К. фон Клаузевіц. Але найбільш сильний вплив на розробку та поглиблення цих теорій зробив американський військово-морський теоретик, історик Альфред Мехен "Вплив морської сили на історію" . Автор ввів термін «прибережні нації» і на території світового простору виділив «зону конфліктів» , де зустрічаються інтереси «морської сили», що контролює океанські простори і «континентальної держави»., що спирається на ядро Євразії.(Англії і Росії того часу).

Військово-стратегічні теорії внесли в методологію геополітики ідею ключових пунктів і зон, що дозволяють контролювати значні території потенційного противника. У наш час - час космічних технологій (оборона, комунікації) ці підходи отримують якісно нового значення.3) концепції географічного детермінізму. Ідеї про вплив географічного середовища (клімату, грунтів, річок, морів та ін) на історію і людини зустрічаємо в античних авторів. Арістотель (384-322 до н.е.) у праці "Політика" підкреслював особливість геополітичного положення острова Крит. Європейська епоха великих географічних відкриттів стала новим етапом розвитку ідей географічного детермінізму. Французький учений Жан Воден у роботі "Шість книг про державу" (1577 р.) Відмінності і зміни в державному устрої він пояснював трьома причинами: Божественною Волею, людським свавіллям і впливом природи.Земну куля Ж. Боден ділив на три частини: жарку - екваторіальну, холодну - полярну та середню – помірну. Характер народів в першу чергу залежить від кліматичних умов їх місця розвитку. На півночі живуть більш сильні фізично і войовничі люди, на півдні - більш обдаровані.

Ідеї географічного детермінізму знайшли широке поширення в XVIII-XIX ст. У роботі "Про дух законів" (1748 р.) французький просвітитель, філософ Шарль Монтеск'є основу бачив в особливостях клімату. Так, він стверджував, що в холодному кліматі люди моральні, в помірному – нестійкі, а жаркий – послаблює характер, з чим і повязував виникнення рабства

Найбільш глибоко, грунтовно ці фактори нарівні з іншими були розвинені німецьким вченим Фрідріхом Ратцель і шведом Рудольфом Челленом. Також представники – Генрі Бокль, Гумбольдт, Карл Ріттер.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |