шпаргалка

Основні закони геополітики.

[ Назад ]

Геополітика, як і інші науки про суспільство і природу, вивчає закони становлення, функціонування, розвитку соціальних, економічних, географічних, політичних, військових та інших систем.

Основні закони геополітики:

• фундаментальний дуалізм;

• посилення фактора простору в людській історії;

• закон стратегічних блоків;

• закон синтезу суходолу і моря.

Закон фундаментального дуалізму проявляється в географічному влаштуванні планети і в історичній типології цивілізацій. Наприклад, західні вчені Р. Челлен, А. Мехен, К.Гаусгофер, російські вчені Н. Данилевський, Л. Гумельов вважали, що дуалізм виявляється в протиставленні континентальних (телурократичних) та морських (таласократичних) цивілізацій. Континентальна могутність проявляється у вигляді військово-авторитарної цивілізації (Стародавня Спарта, Стародавній Рим), морська могутність - у вигляді торгової цивілізації (Стародавні Афіни і Карфаген). Між цими цивілізаціями завжди є ворогування. Континентальна могутність характеризується чітко визначеними границями, фіксованими способами життєдіяльності населення, консерватизмом, строгими моральним і юридичними законами і нормами, колективізм. Морська могутність, на думку автора цієї концепції А. Мехена, повністю протилежний тип цивілізації. Таласократія, чи торгова цивілізація, більш динамічна і схильна до більшого впливу на неї технічного прогресу. Особливостями її є індивідуалізм, індивід здатний до підприємливості, прийняття нестандартних рішень, моральні і юридичні принципи є відносними.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |