шпаргалка

Принципи просторового росту держав за Ф. Ратцелем.

[ Назад ]

Ратцель - основоположник геополітики.

Яскравий представник географічного детермінізму – визнавав вплив географічного середовища на розвиток народу, держави.

Основні тези:

 справжньою світовою державою є та, яка володіє морем;

 три фактори, що засвідчують вплив клімату: національний характер, переселення та різновид занять, народів;

 держава – живий організм, вкорінений у грунті;

 просторова експансія держави виступає як процес росту живого організму;

"Про закони просторового росту держав" (1901р.) Він розглядав держави як живі організми, які, щоб жити, розмножуватись, мусять вести боротьбу за "життєвий простір".

Сформулював 7 законів росту держави:

1. Простір зростає з ростом культури нації.

2. Ріст держави супроводжується такими аспектами розвитку, як ідеї, торгівля, місіонерство і активність.

3. Ріст держави здійснюється шляхом приєднання і поглинання малих держав.

4. Кордон – це периферійний орган держави, у якому виявляється його ріст, сила або слабкість і всі зміни в організмі держави.

5. У своєму зростанні держава намагається ввібрати в себе найбільш цінні елементи фізико-географічного середовища: берегові лінії, русла рік, рівнини, райони, багаті на природні ресурси.

6. Перший імпульс до територіального росту приходить до примітивних держав ззовні, від більш високих держав.

7. загальна тенденція до злиття територій, розгалужується переходить від держави до держави і набирає силу.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |