шпаргалка

Десять критеріїв геополітичної могутності держави Н. Спайкмена.

[ Назад ]

Ніколас Спайкмен - американець голандського походження, вважався продовжувачем теорії А. Мехена.

Геополітика - наукова дисципліна, що розробляє основи безпеки країни і аналітичний метод для вироблення ефективної світової політики.

Погляди Спайкмена викладені в книзі “Стратегія Америки в світовій політиці” (1942) і у роботі “Географія світу” (1944).

Спайкмен виділив 10 критеріїв геополітичної могутності держави:

1)поверхня території

2)природа кордонів

3)об’єм населення

4)наявність чи відсутність корисних копалин

5)економічний і технологічний розвиток

6)фінансова міць

7)етнічна однорідність

8)рівень соц.інтеграції

9)політична стабільність

10)національний дух.

Якщо загальний результат оцінки геополітичних можливостей держави згідно цих критеріїв є невисоким, то така держава змушена вступати в спільний стратегічний союз, поступаючись частиною свого суверенітету, заради стабільного глобального геополітичного стану.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |