шпаргалка

Ренесанс релігії у сучасному світі.

[ Назад ]

Сильний вплив на формування суспільної свідомості та формацій здійснюють релігії. В кінці ХХ століття відзначається повсемістне відродження релігій в усьому світі. Це виявляється в зростанні релігійної свідомості та народженні фундаменталістських рухів.

Важливим фактором ренесансу релігійного обгрунтування світорозуміння сучасної людини є общинність релігійного життя. Втративши співвіднесеність себе з партійною організацією, трудовим колективом, пострадянська людина виявилась затребуваною лише релігійним колективом, общиною. Цьому сприяв також ріст безробіття, криза у взаємовідносинах людей різних поколінь, відчуження людини від держави через антипатерналістську політику останнього. Релігійна община дає людині відчуття злиття з групою, втрачене почуття “ліктя сусіда”, вона відчуває турботу і увагу саме до неї, а не взагалі до людей. Розгублена особа інстинктивно тягнеться до духовного стержня, роль якого в умовах обвалу світських духовних систем часто грає релігія.“У сучасному світі релігія є головною силою, може єдиною, яка мотивує і мобілізує людей” – Семюель Гантінгтон.

Ренесанс релігій спостерігається в ісламі, а також католицизмі.

Головною територією відродження мусульманства став Близький Схід, важливим осередком римо-католицької віри – Польща і Литва, українська греко-католицька церква займає ключові позиції на Заході України.

Буддизм - найдавніша з трьох світових релігій (поряд з ісламом і християнством)

Мусульмани складають переважну більшість населення багатьох країн Азії і Африки. Іслам є ідеологічною системою, що значним чином впливає і на міжнародну політику.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |