шпаргалка

Релігійна карта світу.

[ Назад ]

Сильний вплив на формування суспільної свідомості та формацій здійснюють релігії. В кінці ХХ століття відзначається повсемістне відродження релігій в усьому світі. Це виявляється в зростанні релігійної свідомості та народженні фундаменталістських рухів.

“У сучасному світі релігія є головною силою, може єдиною, яка мотивує і мобілізує людей” – Семюель Гантінгтон.

Ренесанс релігій спостерігається в ісламі, а також католицизмі.

Головною територією відродження мусульманства став Близький Схід, важливим осередком римо-католицької віри – Польща і Литва, українська греко-католицька церква займає ключові позиції на Заході України.

Релігії теж мають свій історично-просторовий, а отже геополітичний вимір. Релігійна структура Європи сформувалась наступним чином:

- романські країни, кельтська Ірландія, а також Польща стали римо-католиками, згодом до них долучилися придунайські країни, від Баварії по Угорщину,

- германські країни та згерманізовані такі як Литва, Естонія вибрали лютеранство,

- кальвінізм переміг у Швейцарії, Шотландії, сильні позицій він утримує в окремих регіонах Угорщини, Франції і навіть Польщі,

- Англія, країна із складним кельтсько-латинсько-германо-романським міксом вибрала віру середню між католицтвом і протестантизмом,

- православна церква у своїй греко-болгарській постаті домінує на Балканах,

- російський різновид православної церкви панував на території усієї колишньої Російської імперії,

- уніатська греко-католицька церква розповсюджена в Білорусії, займає ключові позиції в Західній Україні.

Буддизм - найдавніша з трьох світових релігій (поряд з ісламом і християнством), заснована на вченні Будди Готами Сак'ямуні, який жив приблизно з 563 до 483 року до н.е.

На думку деяких провідних індологів, арійське плем'я Будди - Сак'я, переселилося в прадавні часи в Індію з території сучасної України. Виникнувши в Індії, буддизм поступово поширився по всій Азії: до Центральної Азії, Тібету, Шрі Ланки, Південно-Східної Азії, а також до країн Східної Азії, - Китаю, Монголії, Кореї та Японії..

Мусульмани складають переважну більшість населення багатьох країн Азії і Африки. Іслам є ідеологічною системою, що значним чином впливає і на міжнародну політику.Ольстерська проблема: протистояння католиків і протестантів в Ірландії.

Релігійні конфлікти дуже пов’язані з ідеологічними.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |