шпаргалка

Релігійний чинник у геополітиці.

[ Назад ]

Існує багато факторів, що впливають на МВ. Один з таких- релігія. За деяких умов вона могла впливати на політку і відповідно сама зазнавала тих чи інших впливів політичної сфери. Релігія не є ізольованою від політичного життя. Протягом століть, а значною мірою і нині, релігійні вчення і організації впливають на політичні процеси. Релігійні доктрини, властиві для нашої епохи,є важливим фактором, який впливає на загальнопланетарні процеси, на МВ.Релігія - історичний тип світоглядної культури, який є віддзеркаленням людиною дійсності на основі абсолютизації ролі та значення надприродних сил щодо явищ світового порядку. Історія свідчить, що релігія з давніх давен впливала не тільки на життя окремих осіб, і суспільства в цілому, а й на світову політику та МВ. Важливу роль у відносинах між державами відіграє конфесійний чинник. Держави часто використовують конфесійне середовище для реалізації своїх геополітичних інтересів.

Під релігійним фактором в МВ слід розуміти вплив сукупності релігійних цінностей, які знаходяться в тісній та постійній взаємодії з конкретною історичною, політичною, економічною, соціокультурною практикою народів.

Слід виокремити наступні функції релігії в МВ:

- комунікативні (доведення у найбільш зрозумілій для більшої частини населення формі змісту ухвалених рішень),

- інтегруюча (створення консенсусу на підтримку своїх зовнішньополітичних акцій),

- легітимізуюча (виправдання свого зовнішньополітичного курсу в очах власного населення та всього світу).

Хочеться зауважити, що протягом історії вплив релігії на МВ змінювався разом зі зміною релігії. Особливо помітним і безпосереднім цей вплив був у стародавньому світі та в період середньовіччя. Поступово вплив релігійних цінностей і релігійних засобів організації людей на політичне життя починає зменшуватись, оскільки політична думка набула такого розвитку, за якого змогла висунути власні концепції, що ефективніше сприяли досягненню актуальних політичних цілей, ніж ті, які були запропоновані релігією. На сучасному ж етапі можна констатувати зростання ролі релігійного чинника в МВ. Це пов’язано з підвищенням значення культурних факторів у формуванні світової політики. Якщо за часів «холодної війни» світ був поділений на ідеологічні групи, то зараз розв’язання проблем ідентифікації відбувається із урахуванням інших важливих цінностей: історчного минулого, релігії, мови, належності до певної культурної групи, нації, цивілізації.

В наш час найбільший вплив має ісламський чинник, що пояснюється

- специфікою мусульманської релігії (має мінімум ритуалів, не має інституту духовенства і церковної організації, володіє здатністю мобілізувати великі маси людей),

- причинами внутрішнього характеру, пов’язаними із ситуацією, що склалася в зоні розповсюдження ісламу,

- зовнішніми причинами (зростання ролі нафтового чинника в світовій політиці; ісламська революція в Ірані та приход до влади в країні шиїтського духовенства; загострення афганської проблеми; окупація Іраку американськими військами та нав’язування власного керівництва тощо).

Інші світові релігії мають лише локальний вплив, не визначаючи глобального напрямку в розвитку МВ, проте вагомість їх впливу на істориче становлення світової політики заперечувати не можна.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |