шпаргалка

Доктрина “Серединної Європи” Mitteleurope.

[ Назад ]

Доктрина Mitteleurope. Її початки належить шукати ще у ХІХ ст., однак теоретично вона оформилася на початку ХХ століття. Концепція Mitteleurope виросла безпосередньо з програми об’єднання Німеччини і відновлення Рейху, яке трактувалося творцями як найбільша європейська держава. Географічні підстави для концепції великої Німеччини створив Фрідріх Ратцель. Ця ідея передбачала об’єднання всіх земель, які заселяли німці.

Книга Фрідріха Наумана “Mitteleurope” (1915), побачила світ на початковому етапі Першої світової війни, незалежно від ідеалістичних тенденцій, уточнювала військові цілі Німеччини, автор обґрунтовував створення союзу країн або федеральної країни (Bund), яке б об’єднало Німеччину і Австро-Угорщину, а також землі, втиснуті між Східною Прусією і Галичиною. Це запевнювало Німеччині гегемонію у Європі.

З політико-правової точки зору об'єднання Німеччини з Австро-Угорщиною буде не союзною державою, а союзом держав на основі взаємних договорів. Такий союз буде мати воєнний та економічний характер, що зумовлено неможливістю жодної з центральноєвропейських націй самотужки утворити світову економічну державу та набути статусу великої держави. Німецько-австро-угорська площа як існує сьогодні, недостатня для створення світової економічної провінції. Життєздатність цієї площі потребує суміжних аграрних областей, розширення північного та південного побережжя, оволодіння заокеанськими колоніальними володіннями. Якщо так, Серединна Європа буде існувати як світова економічна область замкнуте ціле, що має всі необхідні засоби оборони та діє на підставі єдиного середньоєвропейського статуту, де визначена межа між обов'язковими для всіх союзних держав постановами та сепаратними правами окремих держав. Якщо Серединна Європа відбудеться, передумовами її могутності будуть:

- за сприятливих умов Середньоєвропейський союз може зосередити контроль над 1/10 населеної площі землі.

- до складу Серединної Європи як світового економічного організму увійде 1/8 населення землі.

- місцеве населення Серединної Європи (німці) є великим капіталом сил.

Концепцію Наумана реалізував під час І-ої Світової війни генерал Людендорф, хоча більш рішуче Німеччина намагалася реалізувати під час ІІ світової війни. Територія з умовною назвою Mittel Europe (Центральна Європа), була не стільки геополітичною цілістю, склільки виявом політичних амбіцій німецьких політиків.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |