шпаргалка

Сучасні роздуми про майбутнє Європи: тенденції й концепції.

[ Назад ]

У сучасних роздумах про майбутнє Європи є 2 підходи:

1) розмежуванн Західної і Східної Європи з акцентом на провідній ролі першої стосовно другої.

2) Мотиви єдиної Європи, географічні кордони якої залишаються невизначеними.

Щодо 1 підходу: Італійські вчені вважають, що майбутнє Зх Європи може розвиватися за трьома сценаріями:

1) сценарій балансу сил чи відкритої Європи створює найбільш сприятливі умови для діалогу зі Східною Європою і для формування пан-Європейської структури будь-якого типу (посилення ОБСЄ, розширення ЄС за рахунок Східної Європи).

2) сценарій Європа-фортеця передбачає захист Західноєвропейського внутрішнього ринку і більш самостійну роль Західної Європи у забезпеченні власної безпеки за рахунок посилення франко-німецької осі та розширення повноважень ЄС у сферах політики, економіки і оборони.

3) сценарій Європи на головних ролях Західна Європа бере на себе функцію активно діючої сили, заходи якої з посилення регіональної інтеграції поєднуються з багатобічною міжнародною політикою щодо розширення повноважень у спільному регулюванні глобальних ситуацій.

Сільвестрі: Західна Європа повинна сьогодні висунути ясну ідею щодо власної світової ролі та своїх пріоритетів у сфері безпеки. Її майбутнє залежить від 2 процесів:

- зовнішні тиски

- самостійне визначення власних інтересів.

За таких умов Зх.Європа опиняється перед 2 альтернативними шляхами побудови свого майбутнього:

1) Західна Європа може виступити по відношенню до Східної як політико-економічного центру і захисника миру

2) Зх.Європа зберігає нинішню систему безпеки

Щодо 2 підходу:передбачає відмову від терміну Східна Європа і робить наголос на терміні Єдина Європа. Термін "Східна Європа" втратив сенс, оскільки використовувався для позначення соціалістичного табору європейських країн. Тійєс обґрунтовує необхідність єдиної Європи оскільки Західна Європа не готова відігравати сьогодні роль наддержави. Усі політичні сили та інтереси європейців мають бути об'єднані прагненням: 1) дати відсіч економічному наступу Азії, 2) подолати недоліки атлантичних відносин.

Росії і Європі важливо завчасно домовитися про правила гри і засоби, здатні допомогти уникнути найгіршого сценарію в регіоні, де вибухонебезпечні тенденції залишаються і в найближчому майбутньому.

Аснер: головна проблема для сьогоднішньої Європи проблема дестабілізації. Єдність Європи забезпечується трьома рівнями стосунків: стратегічна взаємодія, економічна взаємодія, соціальна взаємодія. Тому ОБСЄ має сприяти і взаємній відкритості суспільств через засоби зв'язку та міграційні потоки. Єдина Європа —Європа, яка б забезпечила не лише існування багатонаціональних держав, а й економічних, соціальних та культурних колективів у їх повсякденних відносинах.

П. Кеннеді:

Головна дилема для Європи – це те, що сильна й інтегрована Європейська модель є дуже привабливою в теорії, але на практиці вона тягне за собою багаточисельні проблеми, а саме: пошук нових структур забезпечення безпеки, негативи економічної інтеграції, проблематичність німецького питання, досягнення гармонійних стосунків з «великою» державою та її сусідами.

За Фуше: європейці перейшли від геополітики закритих суспільств, до геополітики відкритих суспільств, яка базується на взаємозалежності держав.

На сьогодні євробудівництво детерміноване національними інтересами, тому майбутнє Європи по-різному бачиться різними європейськими країнами.

Для Франції - Європа як союз національних держав має відновити свою впливовість, щоб змогла відбутися ідея величі Франції.

Німецький проект Єдиної Європи: передусім економічний союз, скоріше федеративна Держава. Акцент на центральному положенні Німеччини, з якого виводиться абсолютна пріоритетність Східної Європи.

Британський варіант (Тоні Блер): повномасштабна участь Великобританії в європейських справах шляхом впливу на них через створення альянсів для захисту Британських інтересів.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |