шпаргалка

Федералістичні доктрини української політичної думки. Кирило-Мефодієвське братство, М. Драгоманов.

[ Назад ]

Драгоманов Михайло— публіцист, історик, літературознавець, суспільно-політичний діяч, автор понад 2 тис. творів. видавав перший український політичний журнал «Громада».

Найбільше політико-географічне значення діяльності М.Драгоманова полягає в цілеспрямованій праці по зближенню двох гілок українського народу (західної і центрально-східної). Йому належить пріоритет у розумінні деяких інших українських політико-географічних проблем, зокрема, проблеми організації територіального політико-адміністративного устрою на українських землях. Разом з тим, вперше висувається ідея спільних дій українців та інших національних груп на території України на засадах політичної свободи. Детально описуючи перспективи громадського самоврядування, висунув пропозицію вдосконалити адміністративний поділ з урахуванням етнічних особливостей тодішньої Росії. Добре орієнтуючись у географії українських етнічних земель, він розумів також велике значення освоєння українцями Причорномор’я, необхідного для зміцнення українських геополітичних позицій у цьому регіоні, адже «без північних берегів Чорного моря Україна не можлива як культурний край».

М. Драгоманов у журналі «Громада», який виходив у Швейцарії, намагався узагальнити погляди громадівців і викласти програму українського руху. В основі запропонованої ним альтернативи лежали:

— демократизм (парламентська влада, надання громадянам демократичних прав і свобод);

— федералізм (децентралізація, запровадження громадського самоврядування, розбудова держави знизу вгору, Україна — автономне утворення у складі федеративної Російської республіки);

— європеїзм (зв'язок країни із Західною Європою — джерело прогресивного розвитку);

— культурництво (визвольна боротьба має вестися винятково просвітницькими формами та методами);

— еволюційність (прагматичне висування поміркованих вимог, підштовхування знизу реформаційного процесу).

Свій внесок у розробку геополітичних підходів та концепцій зробили члени Кирило-Мефодіївського товариства. Його засновник- історик і громадський діяч М. Костомаров. У складеному ним програмному документі товариства «Закон Божий. Книга буття українського народу» розроблено й обґрунтовано по суті першу наукову парадигму геополітичної стратегії стосовно здобуття національної незалежності. Йшлося , насамперед, про демократичну перебудову всього геополітичного простору Російської імперії й утворення Федерації незалежних слов’янських держав. Члени братства вважали, що Україна, Росія, Польща, Білорусія, Чехія мають утворити власну демократичну республіку і об’єднатись у федерацію зі спільним парламентом у Києві. Адже федерація в поєднанні з республіканською формою правління була найдоцільнішою, традиційною словянською формою державного устрою. Єдина центральна влада займається управлінням збройними силами та зовнішніми зносинами при збереженні повної автономії кожного суб’єкта федерації щодо внутрішньої політики.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |