шпаргалка

Чорноморська геополітична доктрина Ю. Липи.

[ Назад ]

Новим етапом у формуванні української геополітичної думки стали праці політолога і поета Юрія Липи (1900-1944). Він запропонував ряд геополітичних доктрин, які утверджували місце Укр.в політичному просторі.Йому належать праці «Призначення України», “Чорноморська доктрина” (1940) та “Розподіл Росії” (1941). Фактично ця трилогія і є основою у викладенні геополітичних досліджень і міркувань Ю.Липи. Вихід у світ фундаментальної праці Ю.Липи “Призначення України” виявив потребу витворення ідеології державної стратегії України, що мала бути реалізована після здобуття незалежності.

Вісь “Схід-Захід” є для України “найбільш ворожа”, тому що яку б сферу суспільного життя не взяти (релігійну, політичну, духовну) всюди будемо мати не відчуття серединності, а тільки джерело української поразки. А це – нищення власного характеру, духовності, що прийшли з півдня.

Юрій Липа добре усвідомлював, що Україна має вихід до Чорного моря, через яке вона зв’язана з усіма морями і океанами, що і поклав в основу своєї чорноморської геополітичної доктрини, передбачаючи незалежність України в майбутньому. Чорноморська доктрина народилася напередодні 2 світової війни, коли наближались важливі політичні зміни в світі.

Ю. Липа бачив Україну в системі держав Чорноморського простору, який окреслюється басейнами рік, що впадають у море і морськими узбережжями як системою для транспортного зв’язку, культурними та історичними традиціями. У своїх межах Чорноморський простір утворює цілісність, має свій геополітичний зміст, свою етнічну спільноту та власні вироблені торгівельні, культурні традиції, що призвело до споріднення менталітету його населення

Вирішення чорноморської проблеми вважалось одним з найголовніших геополітичних завдань України. Окреслюючи ці завдання Ю.Липа наголошував, що метою української експансії було здобуття чорноморських берегів, відзначаючи, що з давніх часів українці посідали найбільші ріки, які впадають у Чорне море. Тому, вважає Ю.Липа, необхідним для України, її природною потребою є створення Чорноморської федерації, де Україна мала відігравати першу роль.

Практичним проявом цієї доктрини може стати утворена в 1992р Організація Чорноморського Економічного Співробітництва. ЇЇ мета - координація економічного та політичного розвитку, формування фінансово-валютної системи держав Чорноморського регіону.

Геополітичні концепції Ю.Липи мали велике значення для розвитку геополітичної думки України, а також не втрачають вони свого значення (із деяким переосмисленням) і в сучасній Україні. Він орієнтував Україну на творення нових територіально-політичних реалій, які були б, перш за все, вигідними самій Україні.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |