шпаргалка

Україна у геополітичних концепціях інших європейських народів. Українська проблематика у працях А. Тойнбі, Р. Челлена, П. Рорбаха, А. Шмідта.

[ Назад ]

Рудольф Челлен у своїх працях «Політичні проблеми світової війни» (1915) та «Великі держави та світова криза» (1920) піднімає проблему східноєвропейських земель, яка на його думку є визначальною і від того залежатиме доля всієї Європи. Критикуючи ідеї панславізму, шведський вчений підкреслює, що саме замасковане панславістською ідеєю бажання приєднати західноукраїнські землі було причиною вступу Росії у війну, тоді як «українське питання» загалом – однією з головних суперечностей, що призвела до війни: «Ми маємо всі підстави зараховувати українське питання до одного з головних мотивів світової війни».

Р.Челлен був за створення нових незалежних держав, що виникли на теренах російської імперії.У 1897р. німецький публіцист Пауль Рорбах писав: "Хто володіє Києвом, той має ключ від Росії". Пауль Рорбах, автор відомої роботи “Неросійські народи Росії і ми”, виступала за незалежність неросійських народів Російської імперії. Україна потенційно розглядалася головною складовою у Східній Європі проти експансії Росії на Захід. У зв'язку з цим визрів розгорнутий план "Теорія сусідніх держав", який мав на меті прискорити розв'язання питань польського, балтійських та українського народів. Політика розчленування Росії стала однією з основних воєнних цілей Німеччини, яка особливо цікавилась природними багатствами України.Українська проблема підтримувалася представниками руху «Середня Європа» («Mitteleuropa»). У книзі Ф.Наумана «Середня Європа» (1915 р) наголошується, що внаслідок географічного розташування нації, що проживають на територіях, розташованих між Німеччиною та Росією (включно з українцями) вимушені орієнтуватися на одну з цих держав, належати до їхніх сфер впливу.Ідею створення незалежної України висловлював німецький політолог Макс Вебер.Він наполягав на тому, що українці мали утворити свою власну незалежну національну державу.

Вебер добре розумів і помічав російську політику «найлютішого гноблення України; він зазначав факт зросійщення українців, згадував про заборону 1876 р. видавання та ввезення української . Вебер був добре обізнаний із програмними засадами та вимогами різних українських політичних угруповань і зазначав, що кінцевою метою деяких політичних сил є відділення України від Росії та створення незалежної української держави.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |