шпаргалка

Основні доктрини української геополітичної думки.

[ Назад ]

Становлення України як самостійної держави на перше місце ставить питання про політичне обґрунтування її розвитку. Без власного бачення шляхів розвитку Україна не зможе вступити на шлях соціально-економічних перетворень, які мали б цілісний характер.

Ю. Липа у своїй чорноморській доктрині передбачав незалежність України в майбутньому. Чорноморська доктрина народилася напередодні Другої світової війни, коли наближалися важливі політичні зміни в світі. Ю. Липа бачив Україну в системі держав Чорноморського простору, який окреслюється басейнами рік, що впадають у море, та морськими узбережжями як системою для транспортного зв’язку, культурними та історичними традиціями. У своїх межах Чорноморський простір утворює цілісність, має свій геополітичний зміст, свою етнічну спільноту та власні вироблені торговельні, культурні та державні традиції, що призвело до споріднення менталітету його населення.

У плані пошуку перспектив майбутньої міжнародно-політичної організації, С. Рудницький висунув ідею Балтійсько-Понтійської федерації. До складу цієї федерації мали ввійти Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Білорусь і Україна. Дана федерація мала об’єднати країни, які через своє невигідне геополітичне становище були своєрідною картою у політичній грі сусідніх держав, зокрема Росії, Польщі, Німеччини. Розглядаючи чорноморську орієнтацію України, припускав, що в майбутньому незалежна Українська держава буде найбільшою міццю в районі Чорного моря. Особливе місце в майбутній Чорноморській зоні співпраці відводив Кримові, який є ключем до морських комунікацій Чорного моря.

Федералістичні доктрини української політичної думки. Кирило-Мефодіївське братство виникло наприкінці 1845 - на початку 1846 р, засновником був М. Костомаров, який і був автор головного програмного документу кирило-мефодіївців була “Книга буття українського народу” У статуті Кирило-Мефодіївського товариства йшлося про демократичну перебудову всього геополітичного простору Російської імперії і утворення Федерації незалежних держав. До складу якої мали б увійти Україна, Білорусія, Польща і Чехія, при чому зі спільним парламентом у Києві.

В цілеспрямованій праці по зближенню двох гілок українського народу (західної і центрально-східної) і полягає найбільше політико-географічне значення діяльності М.Драгоманова. Йому належить пріоритет у розумінні деяких інших українських політико-географічних проблем, зокрема, проблеми організації територіального політико-адміністративного устрою на українських землях. Також наполягав на запровадженні громадського самоврядування, розбудові держави знизу вгору. Україна — автономне утворення у складі федеративної Російської республікиКАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |