шпаргалка

Релігійна карта Європи.

[ Назад ]

Під релігією розуміють духовний феномен, який виражає не лише віру людини в існування надприродного, що є джерелом буття всього існуючого, а й виступає для неї засобом спілкування з ним, входження в його світ. Витоки релігії знаходять відмінне тлумачення у дослідників різних світоглядних орієнтацій. Однак релігія мала виразний прояв впродовж всієї історії суспільства. І в сучасну епоху вона посідає важливе місце у житті окремої людини й суспільства загалом.

Релігії здійснюють сильний вплив на формування суспільної свідомості та формацій. В кінці ХХ століття відзначається повсемістне відродження релігій в усьому світі. Це виявляється в зростанні релігійної свідомості та народженні фундаменталістських рухів.

“У сучасному світі релігія є головною силою, може єдиною, яка мотивує і мобілізує людей” – Семюель Гантінгтон.Релігії теж мають свій історично-просторовий, а отже геополітичний вимір. Релігійна структура Європи сформувалась наступним чином:

- романські країни, кельтська Ірландія, а також Польща стали римо-католиками, згодом до них долучилися придунайські країни, від Баварії по Угорщину,

- германські країни та згерманізовані такі як Литва, Естонія вибрали лютеранство,

- кальвінізм переміг у Швейцарії, Шотландії, сильні позицій він утримує в окремих регіонах Угорщини, Франції і навіть Польщі,

- Англія, країна із складним кельтсько-латинсько-германо-романським міксом вибрала віру середню між католицтвом і протестантизмом,

- православна церква у своїй греко-болгарській постаті домінує на Балканах,

- російський різновид православної церкви панував на території усієї колишньої Російської імперії,

- уніатська греко-католицька церква розповсюджена в Білорусії, займає ключові позиції в Західній Україні.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |