шпаргалка

Напрями сучасної української геостратегії.

[ Назад ]

Після глобальних політичних трансформацій, які відбулися наприкінці ХХ століття, на міжнародній арені з’явилася низка нових держав, які свого часу входили в зону сухопутної могутності. Серед них неабияке місце займає незалежна Україна. Вона утверджується в геополітичному контексті світової цивілізації, визначає свої пріоритети, національні інтереси і виробляє стратегію і тактику їх реалізації. За своїми геополітичними параметрами незалежна Україна займає провідне місце на східноєвропейському просторі. Геополітичними реаліями, що визначають українську геостратегію є США, ЄС та Росія.

Характеризуючи сучасні українсько-російські відносини можна констатувати більш визначений, прагматичний і жорсткий підхід російського керівництва у відносинах з Україною. У відносинах з Росією існує низка проблем – заборгованість за енергоносії, передача Росії за борги частини державної власності України, делімітація та демаркація кордонів, проблема Чорноморського флоту, острову Тузла, громадянства та ін.

Україна послідовно проводить двосторонні відносини зі США як могутньою наддержавою, статус якої визначається їх економічною і військовою могутністю, впливом на міжнародні фінансові організації, лідерством у розробці й впровадженні новітніх технологій. Об’єктивно Сполучені Штати Америки зацікавлені (це відповідає їхнім стратегічним інтересам) у тому, щоб Україна розвивалася як демократична країна, увійшла в європейські структури як держава-партнер, зберігала незалежність. Адже без України Росія втрачає статус імперії. Щодо економічних відносин, то український ринок цікавить США настільки, наскільки американський знаходить його привабливим. США займають перше місце за рівнем інвестицій в економіку України, хоча цей рівень є незначним порівняно із американським капіталовкладенням в Польщу і Угорщину.

Провідним у зовнішній політиці України є євро інтеграційний та атлантичний вектор. Розширення ЄС поставило перед Україною та її європейськими партнерами завдання пошуку нової ефективної форми відносин. У цьому контексті важливе значення матиме реалізація Європейським Союзом концепції «Ширша Європа – сусідство: нові рамки відносин з нашими східними та південним сусідами», прийнятої в березні 2003 р. У нещодавно прийнятому «Плані дій Україна-Європейський Союз» зазначається, що ЄС і Україна мають спільний кордон і як безпосередні сусіди будуть посилювати свою політичну та економічну взаємопов’язаність. Такий підхід заснований на спільних цінностях, власності та диференціації. Цей документ є важливим кроком у європейській політиці сусідства і сприятиме наближенню українського законодавства до норм та стандартів ЄС, спільним зусиллям у просуванні до напрямку Зони вільної торгівлі Європейського Союзу після вступу України до СОТ.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |