шпаргалка

Білет 1

[ Назад ]

Економіка — суспільна наука, що вивчає ефективне використання обмежених ресурсів, розглядає питання організації та управління виробництва, розподілу, обміну, збуту й споживання товарів та послуг.[1] Термін походить від давньогрецького слова οἰκονομία (ойкономія, "управління домогосподарством") від οἶκος (ойкос, "дім") + νόμος (номос, "звичай" чи "право").[2] Основними розділами економіки є мікроекономіка (досліджує процеси господарювання у таких інституціях, як підприємства, сім'ї, фірми тощо) та макроекономіка (економічні процеси у суспільстві та світі в цілому).

Ціль економіки пояснити як працюють господарства. Економіка проявляє себе у суспільному житті не тільки крізь бізнес, фінанси, державні інститути, але й у злочинності, освіті, релігії та інших соціальних сферах як війна та наука.

Частіше всього економіку поділяють на мікроекономіку (мала економіка) яка ставить за мету дослідити поведінку фірм, окремих людей, сім'ї та макроекономіку (велика економіка) яка вивчає країни, великі інтернаціональні об'єднання та світ в цілому.

Акція - цінний папір, що випускається акціонерним товариством і засвідчує право власності в статутному капіталі товариства. Звернемося до тих особливостей акції, які характерні для етапу переходу до ринку.

Для перехідної економіки акції особливо важливі, оскільки вони являють собою базовий інструмент акціонерної форми власності. У Росії, наприклад, вже майже 80 відсотків підприємств так чи інакше акціоновані. Всі, хто взяв участь у капіталі товариства, стають акціонерами.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |