шпаргалка

14

[ Назад ]

Підприємницький дохід

Чистий прибуток – частина економічного прибутку, що залишилась після виплати податків і платежів.

Зростання підприємницького доходу:

Підприємницький доход

Нормальний прибуток Економічний прибуток

Зовнішні витрати Внутрішні витрати

Фактори незалежні (мало залежні) від діяльності підприємця (зовнішні): 1. Попит споживачів

2. Ринкова кон’юктура

3. Розмір податків на прибуток

4. Величина банківського проценту та орендної плати Фактори, що визначаються діяльністю підприємця (внутрішні): 1. Зростання продуктивності праці

2. Ефективність використання ресурсів

3. Збільшення капіталовіддач

4. Знання ринку (маркетинг)Ці затрати за їх економічним змістом можна згрупувати таким чином:

1) матеріальні затрати (без зворотних відходів - залишки сировини, матеріалів, напівфабрикатів, теплоносіїв);

2) витрати на оплату праці;

3) відрахування на державне соціальне страхування;

4) відрахування на обов'язкове медичне страхування;

5) амортизація основних фондів, включаючи прискорену амортизацію;

6) інші витрати.КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |