шпаргалка

Menedžmenta hierarhija un menedžerua līmeņi.

[ Назад ]
Organizācijā konkrēti menedžeri ir sadalīti pa organizācijas nodaļām, ne mazāk svarīgs ir vertikālais iedalījums pēc menedžmenta hierarhijas pakāpēm.
Tradicionāli menedžerus iedala 3 līmeņos:
•Augstākā līmeņa menedžeri – neliela administrācijas grupa, kas kontrolē organizācijas darbību. No citām menedžmenta pakāpēm augstākā atšķiras ar lielu vērienu un atbildību. Lielāko darbalaika daļu pavada, kontaktējoties ar cilvēkiem.
•Vidējā līmeņa menedžeri – salīdzinoši liela menedžeru grupa, kas darbojas starp menedžeru zemāko un augstāko līmeni. Viņi kontrolē un koordinē zemākā līmeņa menedžeru darbu un sagatavo informāciju augstākā līmeņa menedžeriem, lai tie varētu pieņemt lēmumus. Lielāko darbalaika daļu pavada sēdēs, runājot pa telefonu un strādājot pie rakstāmgalda.
•Zemākā līmeņa menedžeri – vislielākā menedžeru grupa, kas kontrolē darbiniekus, kuri nav menedžeri. Viņiem ir spraigs darbs, bieži pāriet no viena uzdevuma uz citu. Operatīvu lēmumu pieņemšanas laiks ir ļoti īss, tāpēc īss ir arī lēmumu izpildes laiks. Zemākā līmeņa menedžeri galvenokārt veic tiešus kontaktus sarunās ar padotajiem, viņiem ir arī daudz neplānotu tikšanos.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |