шпаргалка

США. Население

[ Назад ]
Населення США становить понад 270 млн. осіб, з них місцеві жителі - близько 76 відсотків.

Етнічний склад

Населення Америки спочатку формувалося за рахунок масової імміграції, переважно, з Європи, а також ввезення негрів-рабів. В етнічний спектр входить корінне населення Америки - індіанці, ескімоси, алеути, а також іспаномовні народи.

Якщо ж поділити населення на групи за расовими ознаками, то білі становлять 83,4 відсотка населення (серед них особливо виділяються діаспори ірландців, італійців, євреїв, росіян, поляків, українців), африканці (в основному нащадки рабів, завезених з Африканського континенту у XVIII столітті) - 12,4 відсотка, азіати і жителі тихоокеанських островів - 3,3 відсотка, американські індіанці (корінні жителі Сполучених Штатів) - менше 1 відсотка.

Релігія

Для США характерним є високий ступінь релігійного плюралізму. Така ситуація поступово складалася ще з самого початку виникнення американської держави у зв'язку з прибуттям у Новий світ з різних країн Європи все нових і нових переселенців, а також місіонерів, які проповідували різні конфесії. Релігія, згідно з Конституцією США, є приватною справою громадян.

Протестанти становлять 57% населення країни; у південних штатах - 74%, у середньо-західних - 63%. Переважна більшість чорних американців - протестанти (82%). Найбільшим напрямком протестантизму в США є баптизм (20% населення).

До прибічників другого напрямку протестантизму - методизму - належать 9% американських громадян. Баптисти і методисти переважають серед американського фермерства.

До лютеран належать 7% населення США. Це, в основному, нащадки німецьких і скандинавських іммігрантів.

Інші напрямки американського протестантизму - єпископальна церква (3%), пресвітеріани (2%), об'єднання Церкви Христа (2%). Існують менш численні напрямки протестантизму: квакери, меноністи, п'ятидесятники, які проте відіграють значну роль у релігійному житті США.

Католицизм сповідують 28% населення США. Переважно це нащадки вихідців з католицьких країн Європи, а також іспаномовні іммігранти, приплив яких з країн Латинської Америки особливо посилився останнім часом.

Іудаїзм сповідує близько 2% населення. Особливістю американського іудаїзму є перевага неортодоксальних модерністських форм іудаїзму - "реформізму", "реконструкціонізму" і "консерватизму".

Православні також відіграють у США велику роль. У країні є 26 окремих незалежних православних церков, які поділяються за етнічною ознакою.

Останнім часом у США спостерігається проникнення різних східних релігій, особливо мусульманства. Мусульманство приходить з іммігрантами і поширюється серед частини чорного населення США. Є також громади різних напрямків буддизму, індуїзму, синкхізму. Буддистські та індуїстські течії набули значного поширення серед американської інтелігенції.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |