шпаргалка

США. Экономика

[ Назад ]


США - найбільш розвинута в економічному відношенні держава світу.

Імпорт. Імпортується величезна кількість електронних компонентів, побутової електроніки і комп'ютерів.

Найбільші компанії США. За матеріалами американського журналу "Forbs" 2000 року, список найбільших компаній США очолює корпорація "Дженерал Електрик" ("General Electric"), що займається виробництвом електротехнічних товарів та обладнання. Крім неї, до першої десятки увійшли: "Сітігруп" ("Citigroup"), "Ексон Мобіл" ("Exxon Mobil"), "Бенк оф Америка" ("Bank of America"), "АйБіеМ" ("IBM"), "Американ Телеграф енд Телефон Груп" ("American Telegraph and Telephone Group"), "Вол-Март" ("Wall-Mart"), "еСБіСі комм'юнікейшнс" ("SBC communications").

Зовнішня торгівля

Основні зовнішньоторговельні партнери: Канада, Японія, Мексика, країни Західної Європи.

Провідні галузі промисловості: металургія, машинобудування і приладобудування, хімічна, нафтопереробна, харчова, легка промисловість.

США є одним з лідерів у виробництві авіаційної і ракетно-космічної техніки.

Сільське господарство. Продукція сільського господарства становить близько 2% ВВП, у ньому зайняті 3% працездатного населення. Агропромисловий комплекс США включає галузі, які випускають засоби виробництва для сільського господарства, саме сільськогосподарське виробництво і галузі, що забезпечують переробку і збут сільгоспсировини та виробленої з неї продукції. Причому, частка експорту сільськогосподарської продукції США неухильно зростає, що може призвести до надвиробництва продукції. У зв'язку з цим відбулося скорочення фермерських господарств з 2,4 млн. до 2,1 млн. Одночасно відбувся процес укрупнення ферм, і вже зараз 13,8% великих господарств дають понад 70% всієї товарної продукції, у той час як частка інших ферм не перевищує 9%.

Транспорт. В економічному житті країни важливу роль відіграє також транспортний комплекс. Довжина мережі залізниць становить у США близько 265000 км, автомобільних доріг - 6 500 000 км. На частку транспорту припадає близько 20% загального споживання енергії у країні і від 50% до 60% всього споживання рідкого палива. До транспортного комплексу США належать: транспорт загального користування - залізничний, автомобільний, морський, внутрішній водяний, повітряний і трубопровідний. Значну частину вантажних і пасажирських перевезень здійснює транспорт промислових підприємств, індивідуальні легкові автомобілі, персональні літаки і т.д.

Матеріально-технічна база транспортного комплексу в основному сучасна, що характеризується великою потужністю і високою якістю.

Починаючи з 1980-х років, у транспортному комплексі США відбулися істотні зрушення у сфері техніки і технологій перевезень, насамперед, за рахунок широкого впровадження автоматизованих систем керування перевізними процесами з використанням ЕОМ, мікропроцесорів, волоконної оптики, лазерів, штучних супутників землі тощо.

Найважливішим напрямком підвищення якості транспортних послуг є впровадження системи перевезень "тільки в строк", з подачею вантажів рухомого складу з точністю до хвилин. Це дозволяє замовникові обходитися без будівництва дорогих складів і скоротити потреби в обігових коштах.

Транспорт все більше перетворюється в органічну складову частину складної виробничо-транспортної системи, яка охоплює всю економіку, що сприяє істотному підвищенню її ефективності.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |