шпаргалка

Бельгия. Региональные парламнеты

[ Назад ]


Брюссельська регіональна рада.

Парламент двомовного регіону. Складається з 75 депутатів, які обрані жителями Брюсселя і прилеглих комун шляхом прямого голосування строком на п'ять років. Формує уряд столичного регіону. Власті брюссельського столичного регіону в рамках своїх повноважень управляють територією, на якій проживає населення франкомовного і фламандського товариств, які користуються рівними правами у використанні мови.

Валлонська регіональна рада. Складається з 75 депутатів, яких обрано шляхом прямого голосування строком на п'ять років на території південної франкомовної частини Бельгії. Формує уряд Валлонії, який знаходиться у Намюрі.

Фламандська регіональна рада. Є одночасно парламентом Фландрії і фламандської мовної громади. Складається з 124 депутатів, з яких 118 обирають шляхом прямого голосування у Фландрії, а 6 депутатів призначаються Брюссельською регіональною радою з числа депутатів-фламандців парламенту Брюсселя, оскільки у фламандську мовну громаду входять і брюссельці, які розмовляють нідерландською мовою. Рада формує уряд Фландрії, який діє у Брюсселі.

Рада франкомовної громади. Єдина законодавча асамблея, до якої прямі вибори не проводились. Обрана непрямим шляхом: до неї автоматично потрапили 75 депутатів від Валлонської регіональної ради і 16 депутатів-франкофонів з Брюссельської регіональної ради. Вона формує уряд французької мовної громади, який проводить засідання у Брюсселі. Уряд і парламент франкомовного співтовариства відають питаннями, що входять до їх компетенції, на території Валлонії, крім східних кантонів, а також спільно з фламандським співтовариством - у двомовному Брюссельському регіоні.

Рада німецькомовної громади. Складається з 25 депутатів, яких обрано шляхом прямого голосування строком на 5 років. Німецькомовні бельгійці живуть у східних кантонах, які територіально входять до Валлонії. Формує уряд з місцем перебування в Ейпені.

Раніше членами регіональних парламентів автоматично ставали депутати національного парламенту, обрані від того чи іншого регіону. Зараз поєднання двох депутатських мандатів заборонено і допускається тільки пряме обрання депутатів регіональних парламентів.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |