шпаргалка

Бельгия. Гос устройство

[ Назад ]


Королівство Бельгія - федеративна держава, яка складається з громад і регіонів і є успадкованою конституційною парламентарною монархією. Діє Конституція Бельгії від 7 лютого 1831 року з наступними змінами від 14 липня 1993 року, коли парламентом Бельгії було затверджено конституційну реформу державного устрою країни, яка завершила процес її федералізації, розпочатий в 70-х роках. Нинішня редакція Конституції опублікована 3 лютого 1994 р.

Федеральна держава складається з трьох регіонів з широкою автономією - Фландрія, Валлонія і Брюссельський столичний регіон та трьох мовних спільнот: фламандської, французької і німецької (Flemish, French, German). Компетенцію спільнот розмежовано з компетенцією регіонів. Престол успадковується як по чоловічій так і по жіночій лінії.

Глава держави - король. Його владу обмежено Конституцією.

Король бельгійців - Альберт II.

Династія Сакс-Кобург-Гота.

Виконавча влада здійснюється королем і федеральним урядом, який призначається королем і відповідальний перед палатою представників федерального парламенту. Кількісний склад федерального уряду (Рада Міністрів) не повинен перевищувати 15 міністрів. Виключаючи прем'єр-міністра, у ньому мають бути порівну представлені фламандці і франкофони. Компетенція федерального уряду поширюється тільки на федеральний рівень і включає обмежене коло питань. Це - національна оборона, зовнішня політика, підтримка внутрішнього порядку, національні фінанси, головні напрями економічного розвитку, федеральна система соціального захисту, юстиція, охорона здоров'я, найбільші заклади науки і культури загальнонаціонального значення.

Законодавча влада здійснюється спільно королем і двопалатним парламентом. Парламент складається з двох палат: палати представників (150 депутатів) і сенату (71 сенатор). Депутати палати представників обираються населенням шляхом прямого й таємного голосування за системою пропорційного представництва.

Строк повноважень обох палат - 4 роки.

Федеральний парламент затверджує федеральний уряд.

Практично всі прерогативи національного парламенту - висловлення недовіри уряду, затвердження бюджету, схвалення законів - залишаються за палатою представників, тоді як роль сенату зводиться до врегулювання суперечок між регіональними органами влади, внесення поправок до Конституції і затвердження міжнародних договорів.

Політичні партії

"Агалев". Рух фламандських екологістів. Заснований у 1982 році. Найвищий орган - з'їзд, який обирає Бюро в складі 50 членів і Виконавчий комітет у складі 10 осіб.

Демократичний фронт франкофонів - ДФФ. Заснована в 1964 році.

Національний фронт - НФ. Партія французьких націоналістів. Заснована в 1988 році.

Реформістська ліберальна партія - РЛП. Створена в травні-червні 1979 року в результаті об'єднання Валлонської партії реформ і свободи (утворена в 1976 році в результаті злиття валлонського крила Партії свободи і прогресу з правим угрупованням, яке відокремилось від Валлонського об'єднання) та брюссельської Ліберальної партії (заснована в 1973 році на базі брюссельської федерації Партії свободи і прогресу). Налічує близько 50 тис. членів.

Соціалістична партія (франкофони) - СП. Франкофонська партія, яка об'єднує соціалістів Валлонії і Брюсселя. Відокремилась у жовтні 1978 року від фламандської Соціалістичної партії, разом з якою становить Бельгійську соціалістичну партію, засновану в 1885 році. Входить до Соціалістичного інтернаціоналу. Керівний орган у період між з'їздами - Політичне бюро. Налічує 150 тис. членів. Видає газету "Журналь е ендепанданс - пепль".

Соціально-християнська партія - СХП. Утворилась у 1969 році в результаті розколу партії під такою ж назвою, заснованої у 1830 році, яка до 1945 року називалась Католицька партія. Налічує 40 тис. членів. Позицію партії відображає газета "Лібр Бельжік".

Фламандські ліберали і демократи - ФЛД. Утворена 15 листопада 1992 року на базі Партії свободи і прогресу, розпущеної 12 листопада 1992 року. Згідно з статутом, лідер партії так, як і керівні органи всіх рівнів, обирається не делегатами на з'їзді, а всіма членами партії.

Фламандський блок - ФБ. Фламандська націоналістична партія. Заснована в 1979 році шляхом злиття двох угруповань: "Флаамсе фолькпартай" і "Флаамс національ партай".

Християнська народна партія - ХНП. Утворилась у 1969 році в результаті розколу Соціально-християнської партії, заснованої в 1830 році. Налічує 186 тис. членів.

"Еколо". Рух фламандських (валлонських) екологістів. Заснований у 1982 році. Голови немає. Керівний орган - Федеральний секретаріат, який складається з 9 федеральних секретарів.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |