шпаргалка

32. Теорія сусп договору Руссо

[ Назад ]Питання про те, що собою представляє Суспільний договір, яким

повинен бути його зміст і призначення, одержало найбільш яскраве і

ґрунтовне висвітлення в ряді трактатів Жана-Жака Руссо (1712 -

1778) і особливо в його знаменитій праці "Про Суспільний договір".

Основна задача, що покликана вирішувати Суспільний договір,

складається на думку Руссо, у тім, щоб знайти таку форму

асоціації, що захищає й обгороджує всією общею силою особистість і

майно кожного з членів асоціації, і завдяки якій кожен,

з'єднуючись з усіма, підкоряється, однак, тільки самому собі і

залишається настільки ж вільним, як і колись".

Розглядаючи державу як продукт Суспільного договору,

породження розумної волі народу, а точніше - людською установою чи

навіть винаходом, Руссо виходив з того, що кожна людина передає в

загальне надбання і ставить під вище керівництво загальної волі

свою особистість. У результаті "для нас усіх разом кожен член

перетворюється в нероздільну частину цілого". Це колективне ціле,

на думку Руссо, є не що інше, як юридична особа. Раніш воно

іменувалося "цивільною громадою". Пізніше - "Республікою чи

Політичним організмом". Члени цього політичного організму

m'ghb'~r| його "Державою, коли він пасивний, Суверенітетом, коли

він активний, Державою - при зіставленні його з йому подібними".

Держава розглядається Руссо як "умовна особистість", життя

якої укладається в союзі її членів. Головною її турботою, поряд із

самозбереженням, є турбота про загальне благо, про благо всього

суспільства, народу. Величезну роль при цьому грають видавані

закони, право.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |