шпаргалка

26. Поняття про державу

[ Назад ]Держава - це основний інститут політичної системи, що здійснює управління суспільством, охорону його економічної та соціальної сфери, культури. Це явище виникає на певному етапі розвитку людства, вона має суверенитет і здійснює владу на повній території.Державу відрізняє:

наявність органів, що здійснюють верховну владу, яка поширюється на все населення;

наявність права - сукупності загальнообов'язкових правил поведінки, встановлених або санкціонованих державою;

наявність певної території, на яку розповсюджується влада, юрисдикції держави.Особливості держави:

Загальний характер. Держава виступає універсальною, невід'ємною організацією, що розповсюджує свою чинність на всю територію країни і на усіх громадян, які живуть на ній.

Суверенність, держава володіє найвищою і необмеженою владою у ставленні до суб'єктів, діючих в межах її кордонів.

Примус, держава уособлює публічну владу і підпорядковує прояви інших суспільних влад. Вона єдина в суспільстві застосовує владні засоби, аж до примусу. Держава володіє спеціалізованими органами примусу, що застосовуються в ситуаціях, що визначаються законом. Масштаби державного примушення розповсюджуються від обмеження свободи до фізичного знищення людини. Можливість позбавити громадян вищих цінностей - життя і свободи, визначають особливу дієвість державної влади.

Держава виконує основний обсяг управління справами суспільства і розпоряджається людськими, матеріальними і природними ресурсами.

Ознаки держави доповнюються такими атрибутами як:

податки;

територія;

відділення публічної влади від суспільства, її незбіг з організацією всього населення,

поява професіоналів-управлінців, політичної еліти;

виняткове право на вироблення, прийняття і видання законів і норм, обов'язкових для всього населення.До внутрішніх функцій держави належать наступні:

законотворча, зв'язана з підготовкою, розглядом і прийняттям законів;

економічна, в якій держава виступає як підприємець, що координує економічний процес;

соціальна, що передбачає таку організацію соціального життя, що створює рівновагу і стабільність соціальних сил;

захисна, що диктує забезпечення правопорядку і охорону існуючого суспільного ладу,

культурно-виховна, пропагандистська та ін.Зовнішні функції держави полягають у:

захисті кордонів, збереженні цілісності держави та її незалежності;

у підтримуванні і налагодженні зв'язків в усіх сферах суспільного життя з іншими суб'єктами світового співтовариства.

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |