шпаргалка

76. Міжнародний лізинг

[ Назад ]Міжнародний лізинг – це складна складена система фінансових послуг при якій спеціальна лізингова фірма (орендонадавач) згідно з домовленістю з офіційним орендарем купує у виробника устаткування, облажнання, машини і передає їх на визначений час за встановлену плату орендарю.

Суб’єкти лізингу:

1. лізингодавець – холдер, рентер

2. лізингоодержувач

3. продавець лізингового майна

Класифікація лізингу:

За видами

1. фінансовий лізинг – договір лізингу в результаті укладення якого лізингоодержувач на своє замовлення отримує в користування від лізингодавця об’єкт лізингу на строк не менший строку, за який амартизується 60% вартості лізингу, визначеного в день укладення договору. Після закінчення строку договору фінансового лізингу об’єкт лізингу переходить у власність лізингоодержувача або викупається ним за залишкову вартість

2. оперативний лізинг – це договір лізингу на строк, менший строку, за який амортизується 90% вартості лізингу. Після закінчення строку договору договір може бути продовжений або об’єкт лізингу підлягає поверненню лізингодавцю і може бути повторно переданий у користування іншому лізингоодержувачу.

За формами

1. зворотній

2. пайовий

3. міжнародний

КАТЕГОРИИ:

Network | английский | архитектура эвм | астрономия | аудит | биология | вычислительная математика | география | Гражданское право | демография | дискретная математика | законодательство | история | квантовая физика | компиляторы | КСЕ - Концепция современного естествознания | культурология | линейная алгебра | литература | математическая статистика | математический анализ | Международный стандарт финансовой отчетности МСФО | менеджмент | метрология | механика | немецкий | неорганическая химия | ОБЖ | общая физика | операционные системы | оптимизация в сапр | органическая химия | педагогика | политология | правоведение | прочие дисциплины | психология (методы) | радиоэлектроника | религия | русский | сертификация | сопромат | социология | теория вероятностей | управление в технических системах | физкультура | философия | фотография | французский | школьная математика | экология | экономика | экономика (словарь) | язык Assembler | язык Basic, VB | язык Pascal | язык Си, Си++ |